Készült: 2020.09.26.20:08:07 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

230. ülésnap (2009.10.09.), 90. felszólalás
Felszólaló Dr. Szanyi Tibor (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 7:11


Felszólalások:  Előző  90  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. SZANYI TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! A szocialista frakció nevében, annak is elsősorban a gazdasági munkacsoportja nevében szeretnék néhány kommentárt fűzni a költségvetést megalapozó törvények egyikéhez, ez pedig a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló, tavaly elfogadott törvénynek a megfelelő módosítása.

Tisztelt Országgyűlés! Talán emlékszünk azokra a vitákra, amelyek tavaly ebben a teremben folytak arról a törvényről, amit egyesek Robin Hood-adó törvénynek neveztek el, és jóllehet a belső összefüggések okán ennek a hatásmechanizmusait még mindig csupán és jobbára vélelmezni tudjuk, ennek ellenére van egy-két olyan összefüggés, ami ma már látszik, és bizonyos értelemben pozitív korrekcióra szorul.

Azt is le kell szögezni, hogy maga az alaptörvény egyébként, tehát a 2008. évi törvény, amire most hivatkozom, ez ideiglenes jelleggel írta elő, hogy a távhőfogyasztók a különböző pluszadóval terhelt cégek befizetései okán ártámogatást kaphassanak, és ez az ideiglenes jelleg csupán addig szól, az az időbeli korlátja, hogy amíg a mérhetőség, illetve a szabályozhatóság kérdése általánossá nem válik.

E tekintetben egyébként jelzem a tisztelt Országgyűlésnek, hogy a vágyainknál valójában egy picit lassabban, de a lehetőségekhez képest jól alakulnak azok a különböző felújítási programok, amelyek a mérhetőség, illetve a szabályozhatóság, de általános értelemben véve is a takarékosság igényeit szolgálják. Magyarul: az ideiglenes jelleg is mutatja, hogy amíg az érintett fogyasztói kör nem képes a saját fogyasztását érdemben korlátozni, addig ezt a kényszerűen elviselt pazarlást egyféle ártámogatással, de csak meghatározott jövedelmi körökben igyekszik az állam kompenzálni.

Tehát itt szociális elemről beszélünk. Persze, amikor ezt a szociális elemet említjük, azért a pontos helyzetértéshez azt is szükséges elmondanom, hogy az a támogatás, ami erre a fogyasztói csoportra jut, azért nagyon eltérő fogyasztási helyzetben találja még így is az érintetteket, hiszen ha Magyarországon a legolcsóbb távhőszolgáltató árait összevetjük a legdrágább szolgáltató áraival, akkor bizony több mint háromszoros különbség adódik.

Egy szó mint száz, ennek a mostani törvénymódosításnak azért az az értelme, hogy ne csupán a távhővel fűtőknek a helyzetén tudjunk javítani egy adott költségvetési keret közbejöttével, hanem ezt a támogatási lehetőséget terjesszük ki azokra is, akik egyébként például gázzal kénytelenek fűteni otthonaikat.

Úgy gondolom, hogy ez - minthogy szociális elemről beszéltünk - a kiterjesztés mindenféleképpen segítségünkre van, annál is inkább, mert meg is tehetjük, hiszen az elmúlt esztendőkben azért nagyon sok minden történt, és a támogatás iránti igény is jelentős mértékben mérséklődött. Ennek több oka van egyébiránt, de a támogatási igény mérséklődéséhez az is hozzátartozik, hogy a világpiacon csökkenő energiaárak a szolgáltatók részéről mérsékeltebb árakat produkáltak, illetve előreláthatólag és folyamatában produkálnak, következésképpen mindazok, akik eddig támogatást kaptak, az alacsonyabb számlaösszegek okán kevesebb támogatásra tarthatnak, illetve tartanak igényt.

(12.00)

Ezen a ponton szeretném egyébként emlékeztetni az Országgyűlést, és itt talán az egyik korábbi vezérszónoki felszólalásra utalnék, amely kvázi könyörgött, hogy ne csökkentsük a távhőszolgáltatás áfáját 5 százalékra. Szeretném elmondani, hogy minden ambivalencia dacára a szocialista frakció a kormánnyal egyetemben azért jelentősen törekszik arra, hogy a távhőszolgáltatás áfáját csökkenteni tudjuk, nagyságrendileg a legalacsonyabb sávban, ami ma 5 százalék.

Viszont azt el kell mondani, hogy ennek a logikája szinte kizárólag környezetvédelmi indíttatású, és ennek akkor van valódi értelme, ha egyúttal más, környezetvédelmi szempontból ugyanebbe a kategóriába sorolható egyéb, például az alternatív energiák bázisán történő hőszolgáltatást is ugyanebbe soroljuk, hiszen azért mégiscsak indokolt, hogy ebben a körben, tehát a környezetkímélő technológiák sorában azért valamekkora verseny mégiscsak megmaradjon azon mesterséges versenyelőny biztosítása közepette, amit ez a bizonyos 5 százalékos áfacsökkentés igényel.

És bizony emögött tudatos politika is van, hogy a környezetet romboló, komoly emisszióval járó, komoly egyéb károsanyag-kibocsátással járó technológiák igenis visszaszoruljanak ebben az országban, és mind a méretgazdaságosság, mind a környezetvédelem szempontjából viszont irányadó távfűtés, illetve ennek társításaként az alternatív megújuló energiaforrásokra támaszkodó szolgáltatások áfáját is ugyanebbe a körbe soroljuk.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Nagyon bízom abban, hogy a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló törvény módosítását az elkövetkező szavazások során az Országgyűlés támogatni szíveskedik.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps az MSZP soraiban. - Pettkó András tapsol.)
Felszólalások:  Előző  90  Következő    Ülésnap adatai