Készült: 2021.06.13.12:44:03 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

120. ülésnap, 381. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 16:53

Felszólalások:  <<  381  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy kíván-e bárki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Senki nem jelezte felszólalási szándékát.

Tisztelt Képviselőtársaim! Feltételezem, hogy a bizottsági elnök úr nem kíván szólni. (Dr. Avarkeszi Dezső: Nem.) Az együttes általános vitát lezárom.

Figyelemmel arra, hogy az előterjesztésekhez módosító javaslat nem érkezett, most határozathozatalunk következik. Kérdezem tehát önöket, elfogadják-e a H/4685. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a határozati javaslatot 345 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a H/4686. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 349 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/4687. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az országgyűlési határozati javaslatot 347 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló (Zaj. - Csenget.) 2001. évi XCV. törvény módosításáról, valamint egyes törvényeknek az egészségkárosodás mértékére vonatkozó új minősítési rendszer és a rehabilitációs járadék bevezetésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/4321. számon, az egységes javaslatot pedig T/4321/20. számon kapták kézhez a képviselőtársaim.

Tekintettel arra, hogy az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, így záróvitára nem kerül sor. Kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatosan észrevétele. (Nincs jelentkező.) Nincsen. (Zaj. - Csenget.)

Tisztelt Képviselőtársaim! A döntéshozatal előtt felhívom a figyelmüket, hogy az előterjesztői tájékoztatás szerint a törvényjavaslat 40., 41., 42., 43. és 44. § (6) bekezdésének elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Figyelemmel erre, a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/4321. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő részeit az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a minősített többséget igénylő részeket 361 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő kérdésekről döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 361 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.

Az előterjesztő indítványozta a törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem önöket, egyetértenek-e ezzel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 360 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől.

(21.20)

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/4322. számon, az egységes javaslatot pedig T/4322/14. számon kapták kézhez.

Tekintettel arra, hogy az egységes javaslathoz nem érkeztek módosító javaslatok, záróvitára nem kerül sor. Kérdezem önöket, van-e ezzel kapcsolatosan észrevételük. (Senki sem jelentkezik.) Nincs.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/4322. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 202 igen szavazattal, 161 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Az előterjesztő indítványozta, hogy a törvény sürgős kihirdetését kérjük. Kérdezem önöket, egyetértenek-e ezzel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 203 igen szavazattal, 162 nem ellenében, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvényjavaslat sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől.

Soron következik az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/4191. számon, az egységes javaslatot pedig T/4191/83. számon kapták kézhez. Tekintettel arra, hogy az egységes javaslathoz érkezett módosító javaslat, így záróvitára is sor kerül.

Az alkotmányügyi bizottság a benyújtott javaslatokról T/4191/87. számon készítette el az ajánlását. Kezdeményezem, hogy ezeket összevontan tárgyaljuk. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm.

Jól látható többség támogatja a javaslatomat.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-5. pontjaira. Kérdezem, hogy kíván-e bárki felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Nem kíván.

A záróvitát lezárom. Feltételezem, hogy Garamhegyi Ábel államtitkár úr nem kíván szólni. (Garamhegyi Ábel nemet int.)

Most a módosító javaslatokról döntünk. Az előterjesztő az ajánlás 1., 2. és 4. pontjait támogatja (Zaj. - Csenget.), és ezekkel a javaslatokkal az alkotmányügyi bizottság is egyetértett. Most ezekről az indítványokról határozunk.

Kérdezem önöket, elfogadják-e az ajánlás 1,. 2., 4. pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító javaslatokat 359 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett fogadta el.

Az ajánlás 3. és 5. pontjaiban szereplő javaslat nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de az SZDSZ-frakció szavazást kért róluk. A két összefüggő indítványban Lakos Imre a törvény 33/A. § (3) bekezdése helyébe új rendelkezést léptet, valamint új szabállyal egészíti ki, ezzel összefüggésben a hatályba lépő rendelkezéseket is módosítja. Az SZDSZ képviselőcsoportja kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító javaslatot 20 igen szavazattal, 342 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett utasította el.

Tisztelt Képviselőtársaim! Zárószavazásunk következik. Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/4191. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. (Zaj. - Csenget.) Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 200 igen szavazattal, 156 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett fogadta el a törvényjavaslatot.

Az előterjesztő indítványozta a sürgős kihirdetést. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 202 igen szavazattal, 161 nem ellenében, tartózkodás nélkül döntött úgy, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvényjavaslat sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, továbbá az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása.

Az előterjesztést T/4409. számon, az egységes javaslatot pedig T/4409/21. számon kapták kézhez képviselőtársaim.

Tekintettel arra, hogy van módosító javaslat, így záróvitára is sor kerül. Az alkotmányügyi bizottság a benyújtott javaslathoz T/4409/23. számon készítette el ajánlását. Kérdezem, hogy kíván-e bárki felszólalni ebben a kérdéskörben. (Senki sem jelentkezik.) Nem kíván. A vitát lezárom. Feltételezem, hogy államtitkár úr nem kíván reagálni. Köszönöm.

A módosító javaslatokról döntünk. Felhívom a döntéshozatal előtt a figyelmüket, hogy ennek elfogadásához a jelen lévő képviselőtársaim kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem önöket, elfogadják-e az alkotmányügyi bizottság módosító javaslatát az ajánlás 1. pontja szerint, amelyet az előterjesztő támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító javaslatot 361 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most zárószavazásunk következik. Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/4409. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint. (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 350 igen szavazattal, 15 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta a törvényjavaslatot.

Az előterjesztő indítványozta a sürgős kihirdetést. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 342 igen szavazattal, 17 nem ellenében, tartózkodás nélkül fogadta el, hogy kérjük a sürgős kihirdetést a köztársasági elnök úrtól.

Soron következik az egyes önkormányzatokat érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az önkormányzati és területfejlesztési bizottság önálló indítványát T/4222. számon kapták kézhez, az egységes javaslatot pedig T/4222/19. számon.

Tekintettel arra, hogy módosító javaslat is érkezett, így záróvitára is sor kerül. Az alkotmányügyi bizottság a benyújtott javaslatokról T/4222/23. számon készítette el ajánlását. Tájékoztatom önöket, hogy az ajánlás 2. és 4. pontjaiban szereplő indítványok nem felelnek meg a Házszabály rendelkezéseinek, így ezekre vonatkozóan nem nyílik meg a vita, az Országgyűlés nem is szavazhat róluk.

Kezdeményezem, hogy a további módosító javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.

Jól látható többség támogatja ezt a javaslatomat.

Így megnyitom a záróvitát az ajánlás 1. és 3. pontjaira. Kérdezem, hogy kíván-e bárki felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Nem kíván. Feltételezem, hogy Jauernik István bizottsági elnök úr nem kíván reagálni.

Most a módosító javaslatokról döntünk, képviselőtársaim. Figyelemmel arra, hogy az ajánlás 1. pontjának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata, a 3. pont elfogadásához pedig egyszerű többség szükséges, ezekről külön-külön határozunk.

Kérdezem önöket, elfogadják-e Jauernik István módosító javaslatát az ajánlás 1. pontja szerint, amelyet az alkotmányügyi bizottság támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 203 igen szavazattal, 11 nem ellenében, 148 tartózkodás mellett nem fogadta el az indítványt.

(21.30)

Kérdezem önöket, elfogadják-e Jauernik István módosító javaslatát az ajánlás 3. pontja szerint, amelyet az alkotmányügyi bizottság támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 203 igen szavazattal, 10 nem ellenében, 149 tartózkodás mellett elfogadta a módosító javaslatot.

Most a zárószavazás következik. A döntéshozatal előtt felhívom figyelmüket, hogy az egységes javaslat 1. és 2. §-ainak, továbbá a 10. § (3) és (6) bekezdésének elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a határozathozatalra két részletben kerül sor.

Kérdezem, hogy a döntéshozatal előtt kívánja-e bárki a kormány álláspontját ismertetni. (Senki sem jelentkezik.) Nem. Köszönöm.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/4222. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő részeit, az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a minősített többséget igénylő részeket 203 igen szavazattal, 159 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Most az egyszerű többséget igénylő részekről szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 204 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 151 tartózkodás mellett fogadta el.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik a Budapest, VIII. Köztársaság tér 27. szám alatti, kincstári vagyon részét képező épület értékesítése tárgyában megkötött megállapodás állami számvevőszéki vizsgálatáról szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala és a múlt héten elfogadott házszabálytól való eltérésnek megfelelően a zárószavazás. A költségvetési bizottság önálló indítványát H/4539. számon, az alkotmányügyi bizottság ajánlását pedig H/4539/4. számon kapták kézhez.

Határozathozatalunk következik, de mielőtt erre sor kerülne, megadom a szót Varga Mihály bizottsági elnök úrnak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra. Öné a szó, bizottsági elnök úr.

Felszólalások:  <<  381  >>    Ülésnap adatai