Készült: 2021.07.29.10:14:01 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

86. ülésnap, 211. felszólalás
Felszólaló Harrach Péter (KDNP)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 57:04

Felszólalások:  <<  211  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Kérdezem, kíván-e még valaki szólni. (Nincs jelentkező.) Miniszter úr kíván-e válaszolni? (Kiss Péter: Nem.) Nem. Az általános vitát lezárom.

Mivel a törvényjavaslathoz nem érkezett módosító javaslat, részletes vitára nem kerül sor, határozathozatal következik. Kérdezem, ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele. (Nincs jelzés.)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3331. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 337 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosításáról szóló T/3030. számú törvényjavaslat általános vitájának lezárása. Emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy múlt heti ülésünkön a módosító javaslatok házszabályszerű benyújtása érdekében az általános vita lezárására nem került sor.

A T/3030. számú törvényjavaslat általános vitáját most lezárom. Arra figyelemmel, hogy az előterjesztéshez módosító javaslatok érkeztek, a részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára várhatóan első szeptemberi ülésünkön kerül sor.

Soron következik a Magyar Távirati Iroda Zrt. 2006. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A kulturális és sajtóbizottság önálló indítványát H/3307. számon kapták kézhez. Az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, határozathozatal következik.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a H/3307. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 204 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 134 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/3091. számon, az egységes javaslatot T/3091/19. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3091. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 205 igen szavazattal, 134 nem ellenében és tartózkodás nélkül elfogadta.

(18.20)

Soron következik a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Herbály Imre képviselő önálló indítványát T/3168. számon, az egységes javaslatot pedig T/3168/11. számon kapták kézhez. Mivel módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. A benyújtott indítványról készített bizottsági ajánlást T/3168/13. számon szintén megkapták.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás egyetlen pontjára. Kérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Nem látok jelentkezőt.

A záróvitát lezárom.

Kérdezem Herbály Imre képviselő urat, hogy kíván-e szólni. (Herbály Imre: Nem.) Nem kíván.

Most a határozathozatalok következnek.

Először a benyújtott módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az előterjesztő indítványát az ajánlás 1. pontja szerint. Az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 204 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 136 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. (Nincs jelentkező.) Nem.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a T/3168. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 202 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 134 tartózkodás mellett elfogadta.

Az előterjesztő indítványozta a törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e ezzel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 201 igen szavazattal, 133 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől.

Soron következik a Szentgotthárd és térsége környezeti állapotának védelme érdekében teendő sürgős intézkedésekről szóló országgyűlési határozati javaslat záróvitája és zárószavazása. Nagy Andor, V. Németh Zsolt és Katona Kálmán képviselők önálló indítványát H/2692. számon, az egységes javaslatot pedig H/2692/15. számon kapták kézhez.

Mivel módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül. Indítványozom, hogy a két benyújtott javaslatot összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az alkotmányügyi bizottság H/2692/18. számú ajánlásának 1. és 2. pontjaira. Kérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Nincs jelentkező. A záróvitát lezárom.

Kérdezem V. Németh Zsolt képviselő urat, hogy az előterjesztők nevében kíván-e szólni. (V. Németh Zsolt: Nem.) Nem kíván. Most a határozathozatal következik.

Először a benyújtott módosító javaslatokról döntünk. Kérdezem önöket, hogy elfogadják-e az előterjesztő által támogatott indítványokat az ajánlás 1. és 2. pontjai szerint. Az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 340 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem, a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. (Nincs jelentkező.) Nem.

Kérdezem az Országgyűlést, hogy elfogadja-e a H/2692. számú országgyűlési határozati javaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 339 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/2934. számon, az egységes javaslatot pedig T/2934/11. számon kapták kézhez. Mivel módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a T/2934. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 340 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/2910. számon, az egységes javaslatot pedig T/2910/14. számon kapták kézhez. Mivel módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik.

Kérdezem az Országgyűlést, hogy elfogadja-e a T/2910. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 202 igen szavazattal, 137 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló országgyűlési határozati javaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést H/2940. számon, az egységes javaslatot H/2940/45. számon kapták kézhez. Mivel módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. A benyújtott indítványról készített bizottsági ajánlást H/2940/47. számon szintén megkapták.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás egyetlen pontjára. Kérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Felszólaló nem jelentkezett, a záróvitát lezárom.

Kérdezem miniszter asszonyt, hogy kíván-e szólni. (Dr. Lamperth Mónika: Nem.) Nem kíván. Most a határozathozatalok következnek.

Először a benyújtott módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az előterjesztő indítványát az ajánlás 1. pontja szerint. Az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 341 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a H/2940. számú országgyűlési határozati javaslatot a most módosított szöveg szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 195 igen szavazattal, 137 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló országgyűlési határozati javaslat zárószavazása. Az előterjesztést H/2919. számon, az egységes javaslatot pedig H/2919/60. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, záróvitára nem kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a H/2919. számú országgyűlési határozati javaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 340 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

(18.30)

Soron következik az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/3096. számon, az egységes javaslatot T/3096/10. számon kapták kézhez. Módosító javaslat nem érkezett, záróvitára nem kerül sor.

A zárószavazás következik. Felhívom figyelmüket, hogy az egységes javaslat 3. és 4. §-ainak elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3096. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a minősített többséget igénylő rendelkezéseket 203 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 138 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A Házszabály 107. § (5) bekezdése alapján a szükséges minősített többség hiányában az ülést vezető elnök a kormány vagy bármely frakció vezetőjének kérésére köteles elrendelni a tárgyalási szünetet. Kérdezem tehát az előterjesztőt, illetve a képviselőcsoportok vezetőit, hogy kívánnak-e ezzel a lehetőséggel élni. (Nincs jelentkező.) Nem.

Most az egyszerű többséget igénylő rendelkezésekről döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3096. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 202 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 140 tartózkodás mellett a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat szerint elfogadta.

Az előterjesztő indítványozta a törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem önöket, egyetértenek-e ezzel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 203 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 140 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől.

Soron következik a schengeni végrehajtási egyezmény keretében történő együttműködésről és információcseréről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/3031. számon, az egységes javaslatot T/3031/13. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. A benyújtott indítványról készített bizottsági ajánlást T/3031/16. számon kapták meg.

Indítványozom, hogy a benyújtott javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1. és 2. pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki szólni. (Nincs jelentkező.) Felszólaló nem jelentkezett, a záróvitát lezárom. Kérdezem miniszter urat, kíván-e szólni. (Jelzésre:) Nem. Most a határozathozatalok következnek.

Először a benyújtott módosító javaslatokról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az előterjesztő indítványait az ajánlás 1. és 2. pontjai szerint. Az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 344 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Felhívom figyelmüket, hogy az egységes javaslat 37. §-ának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, ezért a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3031. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezését az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a minősített többséget igénylő rendelkezést 342 igen szavazattal, 1 ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő rendelkezésekről döntünk. Kérdezem tehát, elfogadják-e a T/3031. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 343 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit elfogadta.

Szeretném megköszönni az Országos Rendőr-főkapitányság jelen lévő tisztségviselőinek, hogy figyelemmel kísérték munkánkat.

Soron következik a vállalkozói körbetartozások mérséklése céljából történő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/2914. számon, az egységes javaslatot pedig T/2914/10. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2914. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 341 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Képviselőtársaim reakciójából úgy vettem észre, hogy sokan arra gondoltak, hogy nemcsak a szavazás eredményét kíséri a rendőrség figyelemmel, de nem erről van szó. (Derültség.)

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta a törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e ezzel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 344 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől.

Soron következik a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/3090. számon, az egységes javaslatot pedig T/3090/28. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3090. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 197 igen szavazattal, 146 nem ellenében, 1 tartózkodással a törvényjavaslatot elfogadta.

Az előterjesztő indítványozta a törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem önöket, egyetértenek-e ezzel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 194 igen szavazattal, 148 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett kéri az Országgyűlés elnökétől, hogy a törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől.

(18.40)

Soron következik a menedékjogról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/2935. számon, az egységes javaslatot T/2935/37. számon kapták kézhez. Módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy az egységes javaslat 1-89. §-ainak, 90. § (3) bekezdésének, valamint a 91., 92. és 93. §-ának elfogadásához az alkotmány 65. § (2) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/2935. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a minősített többséget igénylő rendelkezéseket 345 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Az egyszerű többséget igénylő rendelkezésekről döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2935. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 344 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat szerint elfogadta.

Az előterjesztő indítványozta a törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem, egyetértenek-e ezzel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 341 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől.

Soron következik a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/2916. számon, az egységes javaslatot T/2916/38. számon kapták kézhez. Módosító javaslat nem érkezett, záróvitára nem kerül sor. A zárószavazás következik.

Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy az egységes javaslat 24. §-ának elfogadásához valamennyi országgyűlési képviselő kétharmadának, azaz 257 képviselőnek az igen szavazata, 1-20. §-ainak, valamint a 22., 23., 29. és 31. §-ainak elfogadásához pedig a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra három részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2916. számú törvényjavaslat 24. §-ának rendelkezéseit az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 334 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett a minősített többséget igénylő rendelkezéseket elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2916. számú törvényjavaslat további minősített többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a minősített többséget igénylő rendelkezéseket 326 igen szavazattal, 12 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő rendelkezésekről döntünk. Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/2916. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 322 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 21 tartózkodás mellett az egységes javaslat szerint elfogadta.

Soron következik a rendőrség morális válságához vezető kormányzati döntéseket, intézkedéseket, mulasztásokat és ezek körülményeit vizsgáló országgyűlési vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Navracsics Tibor és Kontrát Károly képviselők önálló indítványát H/3118. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig H/3118/6. és 9. számon kapták kézhez.

Kérdezem, hogy az előterjesztők közül kíván-e valaki válaszolni a vitában elhangzottakra. (Nincs jelzés.) Nem. Bejelentem, hogy az előterjesztők a határozati javaslathoz érkezett módosító javaslatok közül az ajánlás 1. és 2. pontjában szereplő indítványokat támogatják.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 327 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatokat elfogadta.

Arra figyelemmel, hogy a kiegészítő ajánlásban szereplő indítványt az alkotmányügyi bizottság terjesztette elő, erről szavaznia kell az Országgyűlésnek. A kiegészítő ajánlás 1. pontjában a bizottság a vizsgálat tárgyát további kérdésekkel egészíti ki. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 177 igen szavazattal, 158 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Zárószavazásra várhatóan a következő, szeptemberi ülésünkön kerül sor. (A páholyban helyet foglaló rendőri vezetők távoznak az ülésről. - Taps az MSZP soraiban.)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az állami intézményeknek és szervezeteknek az Együtt Egymásért, Egy-Másért Alapítvány működésével kapcsolatos korrupciógyanús ügyekben való részvételének körülményeit (Zaj. - Az elnök csenget.) és az Együtt Egymásért, Egy-Másért Alapítvány működésének nemzetbiztonsági kockázatait vizsgáló bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat zárószavazása. Navracsics Tibor és Demeter Ervin képviselők önálló indítványát H/3117. számon, az egységes javaslatot pedig H/3117/13. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/3117. számú országgyűlési határozati javaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 343 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

Soron következik a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/3089. számon, az egységes javaslatot pedig T/3089/75. számon kapták kézhez. Módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. A benyújtott indítványról készített bizottsági ajánlást T/3089/77. számon megkapták.

Indítványozom, hogy a benyújtott javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-8. pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelzés.) Nincs felszólaló, a záróvitát lezárom.

(18.50)

Kérdezem Gál Zoltán államtitkár urat, kíván-e szólni. (Gál. J. Zoltán nemet int.)

Most a határozathozatalok következnek. Először a benyújtott módosító javaslatokról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő indítványát az ajánlás 1-8. pontjaira. Az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 195 igen, 137 nem szavazattal, 10 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/3089. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 193 igen, 148 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/2932. számon, az egységes javaslatot T/2932/59. számon kapták kézhez a képviselők. Az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2932. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 192 igen, 148 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.

Soron következik a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/2930. számon, az egységes javaslatot T/2930/117. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. A benyújtott indítványról készített bizottsági ajánlást a T/2930/121. számon kapták meg.

Indítványozom, hogy összevontan tárgyalja az Országgyűlés a javaslatokat. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-10. pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki szólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A záróvitát lezárom.

Kérdezem a miniszter urat, hogy kíván-e szólni. (Dr. Hiller István nemet int.) Nem. A határozathozatalok következnek.

Először a benyújtott módosító javaslatokról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az előterjesztő indítványait az ajánlás 1., valamint 3-10. pontjai szerint. Az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 201 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 139 tartózkodás mellett a módosító javaslatokat elfogadta.

A bizottsági állásfoglalásra figyelemmel még egy javaslatról döntenünk kell. Az ajánlás 2. pontjában Zsigó Róbert javaslata a hátrányos helyzetű hallgatók fogalmát módosítja. A bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 148 igen, 192 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem tehát önöket, hogy elfogadják-e a T/2930. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 198 igen, 143 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/2931. számon, az egységes javaslatot pedig T/2931/152. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. A benyújtott indítványokról készített bizottsági ajánlást T/2931/158. számon kapták kézhez.

Indítványozom, hogy a benyújtott javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-9. pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Felszólaló nem jelentkezett. A záróvitát lezárom. A miniszter úr nem kíván szólni. Most a határozathozatal következik.

Először a benyújtott módosító javaslatokról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő indítványait az ajánlás 1., 3., 5., 6., 7., 8. és 9. pontjai szerint. Az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 194 igen, 9 nem szavazattal, 141 tartózkodás mellett elfogadta.

A bizottsági állásfoglalásokra tekintettel további két javaslatról kell döntenünk.

Az ajánlás 2. pontjában Zsigó Róbert tesz javaslatot. Ez a rendelkezés az egyházi oktatási intézményi fenntartókra vonatkozó szabályokat tartalmazza. A bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 145 igen, 199 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 4. pontjában szintén Zsigó Róbert javaslata következik. A bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 143 igen, 197 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elutasította.

A zárószavazás következik. Kérdezem tehát, hogy elfogadják-e a T/2931. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat most módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 189 igen, 155 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.

Az előterjesztő indítványozta a törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem önöket, egyetértenek-e ezzel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 196 igen, 148 nem szavazattal, tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől.

Soron következik a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/2939. számon, az egységes javaslatot pedig T/2939/68. számon kapták kézhez. Módosító javaslat érkezett, záróvitára sor kerül. Az indítványról készített bizottsági ajánlást T/2939/70. számon megkapták.

Indítványozom, hogy a benyújtott javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés többsége a javaslatot elfogadta.

(19.00)

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1., 2. és 3. pontjaira. Kérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A záróvitát lezárom. Kérdezem Kiss Péter miniszter urat, hogy kíván-e szólni. (Kiss Péter: Nem.)

Most a határozathozatalok következnek; a benyújtott módosító javaslatokról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az előterjesztő indítványait az ajánlás 1., 2. és 3. pontjai szerint. Az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 335 igen szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/2939. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat most módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 194 igen szavazattal, 144 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/3092. számon, az egységes javaslatot pedig T/3092/84. számon kapták kézhez. Mivel módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. A benyújtott indítványról készített bizottsági ajánlást T/3092/93. számon kapták kézhez.

Indítványozom, hogy a javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-23. pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki szólni. (Senki sem jelentkezik.) Nincs felszólaló, a záróvitát lezárom. A miniszter úr nem kíván szólni.

Határozathozatal következik. Először a módosító javaslatokról döntünk. Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő indítványait az ajánlás 1-23. pontjaira. Az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 194 igen szavazattal, 146 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/3092. számú törvényjavaslatot a módosított szöveg szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 195 igen szavazattal, 149 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló országgyűlési határozati javaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést H/2920. számon, az egységes javaslatot pedig H/2920/36. számon kapták kézhez. Mivel módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. A bizottsági ajánlást H/2920/38. számon kapták meg.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás egyetlen pontjára. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Mivel felszólaló nem jelentkezett, a záróvitát lezárom. Miniszter úr, kíván-e szólni? (Kiss Péter: Nem.)

Most a határozathozatal következik. Először a benyújtott módosító javaslatról döntünk. Kérdezem önöket, elfogadják-e az emberi jogi bizottság előterjesztő által támogatott indítványát az ajánlás 1. pontja szerint. Az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 343 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem tehát, hogy elfogadják-e a H/2920. számú országgyűlési határozati javaslatot a most módosított szöveg szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az országgyűlési határozati javaslatot 341 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

Soron következik a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/3298. számon kapták meg. Mivel módosító javaslat nem érkezett, határozathozatal következik.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3298. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 341 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Soron következik a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/3027. számon, az egységes javaslatot T/3027/10. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést elfogadja-e a T/3027. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 342 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Az előterjesztő indítványozta a törvény sürgős kihirdetését. Erről, az előterjesztő által kért további kezdeményezésekkel együtt, később döntünk.

Soron következik a döntés-előkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/3029. számon, az egységes javaslatot T/3029/7. számon kapták kézhez. Mivel módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést elfogadja-e a T/3029. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 205 igen szavazattal, 140 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/3028. számon, az egységes javaslatot T/3028/13. számon kapták kézhez. Mivel módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. A benyújtott indítványról készített bizottsági ajánlást T/3028/15. számon szintén megkapták.

Indítványozom, hogy a benyújtott négy módosító javaslatot összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-4. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki szólni. (Senki sem jelentkezik.) Felszólaló nem jelentkezett, a záróvitát lezárom. Kérdezem Veres János pénzügyminiszter urat, hogy kíván-e szólni. (Dr. Veres János: Nem.) Nem.

Határozathozatal következik. Először a módosító javaslatokról döntünk. Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő indítványait az ajánlás 1-4. pontjai szerint. Az alkotmányügyi bizottság támogatja.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 194 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 150 tartózkodás mellett elfogadta.

(19.10)

A zárószavazás következik. Emlékeztetem önöket, hogy az imént az előterjesztés címét elfogadta az Országgyűlés.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló egységes javaslatot a most módosított szöveg szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 197 igen szavazattal, 138 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Az előterjesztő indítványozta a törvény sürgős kihirdetését, de erről is - az előterjesztő által kért további kezdeményezésekkel együtt - később döntünk.

Soron következik a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/3026. számon, az egységes javaslatot pedig T/3026/10. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. A bizottsági ajánlást T/3026/12. számon kapták meg.

Egyetlen módosító javaslat érkezett, ennek vitáját nyitom meg. Kérdezem Sándor István képviselő urat, szándékosan vagy véletlenül nyomta meg a gombot? (Jelzésre:) Tévedés történt. Rajta kívül több felszólaló nem jelentkezett. A záróvitát lezárom.

A pénzügyminiszter úr nem kíván szólni. A határozathozatal következik.

Először az előterjesztő által benyújtott módosító javaslatról döntünk. Kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő indítványát az ajánlás 1. pontja szerint. A javaslatot az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 207 igen szavazattal, 133 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3026. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 203 igen szavazattal, 139 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Engedjék meg, hogy átadjam az elnöklést az elnök asszonynak. Köszönöm. (Taps.)

(Az elnöki széket dr. Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke foglalja el.)

Felszólalások:  <<  211  >>    Ülésnap adatai