Készült: 2021.05.07.05:26:25 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

236. ülésnap (2009.10.27.), 32. felszólalás
Felszólaló Básthy Tamás (KDNP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 7:20


Felszólalások:  Előző  32  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BÁSTHY TAMÁS, a Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló T/10875. számú törvényjavaslat kiemelt fontosságú, nagy figyelmet érdemel, hiszen a rendőrség, a honvédség, a vám- és pénzügyőrség, a tűzoltóság tevékenysége, annak színvonala, az e területeken hivatásszerűen dolgozók életminősége, munkakörülményei, biztonságérzete és hangulata meghatározó, az egész magyar közéletet jelentősen befolyásoló tényezők. Egyáltalában nem mindegy, hogy az úgynevezett hivatásosok milyen egészségi és mentális állapotban végzik munkájukat, milyen életszínvonalat képesek biztosítani családjuknak, gyermekeiknek, milyen jövőképpel, életpálya-kilátásokkal veszik ki részüket a mindennapi munkából, és mit sugároznak környezetükre.

Nem elegendő, bár fontos a korszerű, biztonságos felszerelés. A legkönnyebb talán mégis ezt biztosítani, mert ennek elsősorban a költségtényezők a meghatározói. Sokkal inkább vagy legalább ilyen mértékben meghatározók az egyéb tényezők és körülmények, amelyek az állomány közérzetét befolyásolják. Ezeket ez a törvény lenne hivatott szabályozni, biztosítani, így nem véletlen, hogy 1996 óta oly sokszor nyúlt módosításokkal a törvényhez a parlament, s az új kihívásoknak, a megváltozott körülményeknek kisebb-nagyobb változtatásokkal próbálta megfeleltetni a törvényt.

Időközben nagyon jelentős változások történtek - például a rendőrség és határőrség összevonása talán a legjelentősebb volt ezek közül -, amelyek alapvetően változtatták meg a hivatásosok élet- és munkakörülményeit, és a szervezetek munkájára alapvetően és sokszor nem a törvényhozók szándékának megfelelően hatottak. Ilyen változás például a rendezvények nagy számú biztosítása s az ebből adódó úgynevezett külszolgálatok számának, idejének növekedése, amely alapvetően befolyásolja a hivatásosok közérzetét, akárcsak az ismert belpolitikai helyzet következtében bekövetkező, szinte állandósult tömegoszlatásokban és más műveletekben való részvételek növekvő száma. Mindez érzékelhetően súlyos mértékben rontja a hivatásosok közérzetét, s az alacsony átlagbérek pótlására a legkülönbözőbb, sokszor az alapfoglalkoztatással összeférhetetlen, azzal ellentétes jövedelemszerzésre kényszeríti a hivatásosokat, amely egészségi és mentális korai elhasználódáshoz vezet, s ez az ilyen testületekben beláthatatlan következményekkel járhat.

Éppen ezért a szövevényes és bonyolult összefüggéseket érintő törvény előttünk fekvő ismételt módosítása a KDNP és a Fidesz véleménye szerint nem alkalmas a problémák kezelésére, csak egy új, a megváltozott kihívásoknak mindenben megfelelő, átfogó törvény lenne képes a fennálló problémák korszerű kezelésére. Csak így lehetne biztosítani a tervezhető életpályamodellt, és ezen, illetve a korszerű bérezésen keresztül elkerülni, hogy a személyi állomány idő előtt meneküljön a nyugdíjasok relatív biztonságába, hiszen az életpálya meghosszabbodása, a tényleges öregségi nyugdíjig történő szolgálat hihetetlenül képes csökkenteni az egy főre eső nevelési, képzési költségeket, és a nagy és hasznosan alkalmazott tapasztalat, az idősebbekből áradó nyugalom, kiegyensúlyozottság pénzben ki nem fejezhető közérzeti és hatékonysági előnyökkel járhat, nem is beszélve arról, hogy megalázó, diszkriminatív az a bérezés, amikor a szerződéses rendőr sokkal kevesebb juttatásért vállal szolgálatot, mint a hivatásos. Mindez megoldódna, ha a hivatásosok nem menekülnének sokszor már 42 éves korban nyugdíjba. Ez a mai számítások szerint is a különböző szervezeteknél mintegy 80-100 milliárd forintos megtakarítást eredményezhetne. Ez nagyon jelentős tétel a költségvetés és az illetékes minisztériumok számára.

A megoldás tehát: jobban megbecsülni, megfizetni és ezen keresztül állományban tartani hosszabb ideig a terepen dolgozó rendőröket. A KDNP és a Fidesz szerint is kiemelt fontosságú a szakszervezetek munkája is, de ez nem csupán a szakszervezeti kedvezmények növelésével, az úgynevezett munkásarisztokrácia közérzetének javításával érhető el. Sokkal hatékonyabb talán a problémák korábbi és hatékony kezelése, a helyzet elmérgesedésének megakadályozása, a konstruktív légkörben hozott időszerű döntések meghozatala, mint a szakszervezeti vezetők további kedvezményezései.

Szabályozni kívánja a tervezet a politikai rendezvényeken történő részvétel módját, lehetőségeit. Megkülönböztető karszalagot tesz kötelezővé az egyenruhásoknak, s parancsnoki engedélyekkel próbálja kézben tartani a részvételt.

Jelentős törekvése a tervezetnek a változó munkahelyeken, szolgálati helyeken végzett szolgálat feltételeinek szabályozása, s a más szerveknél teljesítendő szolgálat szabályozása is. Ugyancsak fontos része a tervezetnek a hivatásosok egészségügyi követelményeinek szabályozása és kötelezettségek bevezetése, védőoltások és egyéb kezelések kötelező elrendelése.

Összességében ismételten megállapíthatjuk, hogy egy nagyon fontos témakör szabályozására történő kísérletet hozott elénk a kormány, de a megoldás csak egy átfogó, új szemléletű törvénytől várható, amely a megváltozott körülményeket figyelembe véve, annak megfelelő szemlélettel szabályozza a hivatásos élet- és munkakörülményeit. Ennek elkészítése során az eddigieknél nagyobb mértékben támaszkodik a rendőrségi szakértők meglátásaira, javaslataira.

Ennek elkészültéig azonban a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt nem tartja a problémák megoldására alkalmasnak a törvénymódosítást, hiszen ettől nem várható, hogy több rendőr és hatékonyabban végezze munkáját a szolgálati helyeken.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a Fidesz és a KDNP padsoraiban.)

(11.10)
Felszólalások:  Előző  32  Következő    Ülésnap adatai