null Teltházas történettudományi konferencia az Országházban

Teltházas történettudományi konferencia az Országházban

Nagy érdeklődést kiváltó konferencia került megrendezésre 2019. november 21-én az Országház főrendiházi üléstermében 1919 – A nagy szétesés címmel. A rendezvényen neves történészek a magyar történelem egyik legtragikusabb időszakát, az 1918 őszétől 1919 végéig terjedő periódust vizsgálták.

A tanácskozás az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága, valamint a Magyar Történelmi Társulat szervezésében a Tudományos konferenciák az Országházban elnevezésű rendezvénysorozat keretében valósult meg a tavalyi, 1918 – A nagy összeomlás címet viselő konferencia folytatásaként.

A rendezvényen köszöntőt mondott Bellavics István, az Országgyűlés Hivatalának közgyűjteményi és közművelődési igazgatója.

Megnyitóbeszédet Kövér László, az Országgyűlés elnöke tartott.

A levezető elnök szerepét Hermann Róbert, a Magyar Történelmi Társulat elnöke töltötte be.

A konferencián tizenegy előadás hangzott el. Ifj. Bertényi Iván az 1918–1919-es nemzetközi helyzetet Magyarország szemszögéből mutatta be. Anka László Kibontakozási programok 1918 őszén címmel tartott előadást. Hatos Pál Károlyi Mihály gróf 1918–1919-es szerepét és helyzetét elemezte, míg Horváth Csaba azt a kérdést járta körül, hogy a munkásmozgalom az adott időszakban valóban releváns politikai alternatíva volt-e. A Tanácsköztársaság nemzetközi visszhangját és kapcsolatait Hamerli Petra ismertette, Bödők Gergely pedig a terror anatómiájáról értekezve vizsgálta a vörös-, illetve a fehérterrort.  Ligeti Dávid Hadsereg a változó politikai viszonyok között címmel a korabeli hadtörténelmet térképezte fel, Perczel Olivér Magyarország román megszállásáról tartott előadást. Nánay Mihály József főhercegről értekezett, Gali Máté pedig Horthy Miklósnak a hatalomig tartó útját tette vizsgálat tárgyává. A konferenciát B. Müller Tamás és Csorba György előadása zárta, amely az Országház téren 1918/1919-ben zajlott eseményekről adott átfogó képet.

A rendezvényen bemutatásra került az Ötödik alosztály – Vörösterror az Országházban című dokumentumfilm, melyet az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága a Tanácsköztársaság 100. évfordulója alkalmából készített. A film előzetese itt tekinthető meg.

A rendezvényen Kövér László, az Országgyűlés elnöke tartott megnyitóbeszédet
Forrás: Bencze-Kovács György, Országgyűlési Múzeum