Pályázati felhívás

Az Országgyűlés elnöke, az Igázságügyi miniszter valamint az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője pályázatot hirdet „Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban” címmel egyetemek és a főiskolák hallgatói számára az alábbi témakörökben:

 

 1. Egy szabadon választott uniós politika jelenlegi, illetve 2020 után várható szabályai. 
 2. Magyarország vagy egy másik EU-tagállam európai uniós tagságának tapasztalatai. 
 3. Az Európai Unió 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves költségvetésének tárgyalásai.
 4. Az Európai Unió jövőjéről folytatott vita. 
 5. Az Egyesült Királyság kilépésének lehetséges hatásai a tagállamokra, az uniós intézményekre és politikákra. 
 6. Az Európai Unió válasza az új globális kihívásokra (pl. migráció, klímaváltozás, energiabiztonság).
 7. A nemzetközi fejlesztéspolitika hazai és európai uniós prioritásai.
 8. A lisszaboni szerződés alkalmazási tapasztalatai az elmúlt tíz évben.
 9. A Visegrádi négyek és a regionális együttműködés jelentősége.
 10. Az uniós csatlakozás társadalmi vonatkozásai, különös tekintettel a Kárpát-medencei kisebbségi közösségek helyzetére. 
 11. Az őshonos nemzeti közösségek helyzetének védelme és előmozdításának lehetőségei az Európai Unióban (pl. polgári kezdeményezés).

A pályázatra a magyarországi felsőoktatási intézmények alap-, mester- vagy osztatlan képzésében részt vevő, valamint a Magyarországgal szomszédos államok magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézményeinek 30 évnél fiatalabb, nappali vagy levelező tagozatos, aktív státuszú hallgatói jelentkezhetnek.

Pályázni magyar nyelvű pályaművel lehet, amely a meghirdetett témakörök közül egy témát vizsgál. Az előző évek pályaműveit nem lehet újból benyújtani. A pályaműveket nem kell bekötni.

A pályázat formai követelményeit, valamint az adatkezelési tájékoztatót a függelék tartalmazza.
A pályázatot jeligével kell ellátni. E jeligével ellátott zárt borítékban kérjük a pályázó nevét, születési dátumát, postacímét, telefonszámát, e-mail-címét, az adatkezelési tájékoztató megismerésével kapcsolatos nyilatkozatát, továbbá hallgatói jogviszonyának igazolását. Érvénytelen az a pályázat, amelyből a pályázó személye megállapítható, vagy amelyikhez a fent említett zárt borítékot nem mellékelték.

A pályázatot – egy példányban – az alábbi címre kérjük küldeni:
Dr. Bárány Tibor
törvényhozási főigazgató-helyettes
Országgyűlés Hivatala
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
(személyesen vagy ajánlott küldeményként az Országgyűlés Bp. V. kerület, Honvéd utca 28. alatti levélátvevőjébe).

A pályázat beküldésének határideje: 2020. március 20. (péntek)

A pályázatokat az Országgyűlés elnöke által felkért szakértőkből álló bírálóbizottság értékeli, amely fenntartja magának a jogot, hogy – a pályaművek minőségére figyelemmel – egyes helyezéseket ne ítéljen oda vagy több helyezettet javasoljon díjazásra.

A pályázat díjazása:
I. helyezett                    500 000 Ft
II. helyezett                    400 000 Ft
III. helyezett                    300 000 Ft
valamint két különdíj, egyenként        200 000 Ft

(A pályázati díjakat adó és társadalombiztosítási járulék terheli.)

A díjazottak a fenti pénzjutalmon felül, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének felajánlásából 2020-ban többnapos brüsszeli tanulmányúton vehetnek részt.

A pályázat eredményhirdetésére és a díjkiosztásra előreláthatóan 2020 tavaszán kerül sor az Országházban. A díjnyertes tanulmányokat az Országgyűlés Hivatala honlapján, elektronikus formában megjelenteti.

Budapest, 2019. december

Kövér László

Varga Judit

Zupkó Gábor