Megemlékezés a Magyarország náci megszállását követő tragikus eseményekről

2019. március 19.

Az Országgyűlés plenáris ülése, Lezsák Sándor alelnök:

"Tisztelt Országgyűlés!

1994-ben, Magyarország náci megszállásának 50. évfordulóján, Országgyűlési határozat született azzal a céllal, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk a tragikus történelmi korszak eseményeire és áldozataira.

1944. március 19-én, az akkor már ötödik éve zajló második világháború eseményei sodrában a német hadsereg megszállta Magyarországot. Elfoglalták a stratégiailag fontos helyszíneket, Budapest utcáin idegen ország katonái masíroztak és harci járművei dübörögtek. Megkezdődött a háborúellenes és németellenes politikusok, értelmiségiek üldözése, a magyar társadalomtól megvonták a még létező emberi és polgári jogait, tovább szigorodtak a zsidóságra vonatkozó rendelkezések. Milliók kényszerültek menekülésre, bujkálásra, a lakosság nap, mint nap a közvetlen életveszéllyel nézett szembe.

Ezen a napon Magyarország megmaradt önállóságát is elvesztette, a fél évvel később bekövetkezett nyilas hatalomátvétellel pedig végleg megpecsételődött az ország sorsa. 1944. március 19-én hazánk elveszítette állami önrendelkezését, amelynek visszaállítására csak közel ötven évvel később kerülhetett sor. E szomorú történelmi korszakot alkotmányunk, Magyarország  Alaptörvényének preambuluma, bevezető része is rögzíti.

Tisztelt Képviselőtársaim!

Ezen a napon kegyelettel emlékezünk meg azokról az egykori honfitársainkról, akik életüket vesztették a harctereken, a deportálások során, a polgári lakosságot érintő harci cselekményekben, vagy a mindennapos gyakorlattá vált terror során. Emlékezünk azokról is, akik bár túlélték a háborús éveket, de testi-lelki sebeik soha nem gyógyulhattak be, a borzalmak feldolgozását az elhallgatás és a következő évtizedek nehézségei csak tovább fokozták.

Az áldozatok tragikus sorsa örök emlékeztető legyen a későbbi nemzedékek számára is."