Csak részben nyilvánította elfogadhatónak Szél Bernadett keresetét a strasbourgi bíróság

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága több mint hat évvel az esemény bekövetkezte utáni döntésében - eljárási hiányosság miatt - részben fogadta el Szél Bernadett keresetét, és megállapította, hogy esetében megsértették az Egyezmény 10. cikkét. A bíróság szerint indokolt lett volna a szómegvonást megelőzően figyelmeztetés alkalmazása.

A bíróság ugyanakkor megállapította, hogy a szómegvonás a jogkorlátozás két legitim célját - a rendzavarás megelőzésének és mások jogai védelmének elvét - követte. Ezzel együtt is arra jutott, hogy a képviselő magatartása nem zavarta meg a parlament munkáját.

Szél Bernadett nem vagyoni kártérítésként igényelt 5000 eurós követelését elutasította, és úgy ítélte meg, hogy az Egyezmény megsértésének megállapítása már önmagában is méltányos elégtételt jelent. Az eljárási költségek fedezése céljából a strasbourgi bíróság 3000 euró + ÁFA megtérítésére kötelezte a magyar államot, indokolatlannak tartva Szél Bernadett 5800 euró + ÁFA iránti igényét.

A másik két kérelmező - Schmuck Erzsébet és Sallai R. Benedek - esetében alaptalannak minősítette és ezért visszautasította a keresetet, megerősítve, hogy nem történt beavatkozás a véleménynyilvánítási szabadságukba.

Országgyűlés Sajtóirodája