Az első kisebbségi (nemzetiségi) önkormányzatok megválasztásának 25. évfordulója

Ritter Imre felszólalása:

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrtes Parlament! 

25 Jahre ist ein Menschenalter, eine ganze Generation.
Morgen ist der Tag des 25-sten Jubiläums der ersten Wahl der Minderheiten, Nationalitäten Selbstverwaltungen. 
Erlauben Sie mir bei dieser freudigen, festlichen Gelegenheit einige Gedanken mit Ihnen mitzuteilen.

 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház!

25 év – egy emberöltő. Holnap lesz az első kisebbségi, nemzetiségi önkormányzatok megválasztásának 25. évfordulója.
Engedjék meg, hogy ezen örömteli, ünnepi alkalomból néhány gondolatot megosszak Önökkel.  

Magyarország Alaptörvénye kimondja:
„A Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez. A Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz.

A Magyarországon élő nemzetiségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre.”
Magyarországon a kisebbségi önkormányzatok létrehozásának jogi alapját 1993-ban teremtette meg a Magyar Országgyűlés, az „1993. évi LXXVII (77). a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény” elfogadásával. Ezzel kinyilvánítva, hogy a nemzeti és etnikai önazonossághoz való jogot az egyetemes emberi jogok részének tekinti, a nemzeti és etnikai kisebbségek sajátos egyéni és közösségi jogai alapvető szabadságjogok, ezeket tiszteletben tartja, nekik érvényt szerez. 

25 évvel ezelőtt, az 1994. december 11-i önkormányzati választások idején kaptak először lehetőséget – akkori szóhasználattal – a hazánkban élő nemzeti és etnikai kisebbségek a települési kisebbségi önkormányzatok megválasztására. A települési kisebbségi önkormányzatok képviselői – az úgynevezett elektorok – választották meg ezután 1995 elején az első országos nemzetiségi önkormányzatok közgyűléseit. 
Ennek során a Magyarországon élő 13 közül 12 kisebbség, azaz a bolgárok, a cigányok, a görögök, a horvátok, a lengyelek, a németek, az örmények, a románok, a ruszinok, a szerbek, a szlovákok és a szlovének éltek a törvény adta lehetőséggel. A következő választások alkalmával, 1998-ban már mind a 13 történelmi nemzetiség, így a magyarországi ukránok is megalakították a települési és országos nemzetiségi önkormányzataikat.

A módosított és kiegészített 1993. évi LXXVII (77). a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény a 2006-os kisebbségi választások alkalmával már lehetőséget adott a hazai nemzetiségeknek a középszintű, a megyei nemzetiségi önkormányzatok megválasztására is. Ezzel Európában egyedül álló nemzetiségi önkormányzati rendszer alakult ki, amely törvény által garantált, rendszerszintű érdekképviseletet biztosított a Magyarországon élő nemzetiségeknek. Az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok eredményes munkáját igazolja az is, hogy az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége éppen tegnap vehette át az Alapvető Jogok Biztosától, Dr. Kozma Ákos Úrtól a Justitia Regnorum Fundamentum Díjat, melyhez ezúton is gratulálok. 

A nemzetiségi önkormányzati rendszer 25 évvel ezelőtti bevezetéséhez hasonlóan nemzetiségeink életében történelmi jelentőségű volt a 2014. évi parlamenti választás, mellyel – több, mint 20 éves mulasztásos alkotmánysértést felszámolva - a magyarországi nemzetiségek parlamenti képviselthez jutottak. 


A parlamenti szószólók, a nemzetiségi képviselő, a Magyarországi nemzetiségek bizottsága munkájának az eredményeként az első 3 évben a nemzetiségi támogatások mintegy négyszeresére emelésével biztosítottuk a nemzetiségi önkormányzataink és nemzetiségi egyesületeink alapvető működésének a feltételeit, az utóbbi két évben pedig a nemzetiségi pedagógus program kidolgozásával és elindításával megalapoztuk gyermekeink és unokáink nemzetiségi jövőjét. 


Ezúton is szeretném megköszönni a magyar politikának ezeket a rendkívül kedvező változásokat, a magyar Kormánynak a pozitív döntéseket, a magyar Parlamentnek, minden frakciónak, minden egyes képviselőnek, hogy a Magyarországi nemzetiségek bizottsága előterjesztéseit minden esetben egyhangúlag támogatta, elfogadta, a nemzetiségi kérdéseket a napi politikai csatározások témái közül kivette. 
Isten tartsa meg jó szokásukat a jövőben is!

Köszönöm, hogy meghallgattak!
Danke für Ihren Aufmersamkeit!