null A 18. századi Magyarország rendi országgyűléséről angol nyelven

A 18. századi Magyarország rendi országgyűléséről angol nyelven

Az Országház Könyvkiadó A magyar országgyűlések története sorozatban 2016-ban adta ki Szijártó M. István A 18. századi Magyarország rendi országgyűlése című kötetét. A szintetizáló munka szakmai színvonalát mutatja, hogy 2020-ban megjelent a monográfia angol nyelvű változata (István M. Szijártó: Estates and Constitution: The Parliament in Eighteenth-Century Hungary /Rendek és alkotmány. Az országgyűlés a 18. századi Magyarországon/. New York–Oxford: Berghahn).

A szerző művében a Magyar Királyság 18. századi politikai rendszerének legfontosabb elemeit mutatja be az angol nyelvű olvasóközönség számra közérthető módon. Nagy hangsúlyt fektet az uralkodó és a rendek kapcsolatának jellemzésére, a diéta működését meghatározó főbb intézményi tényezők elemzésére, illetve a rendi gyűlések helyszínének a feltárására.
Elemzi a 18. század folyamán a rendi politikán belül végbemenő azon változásokat, amelyek végül az alkotmányos rendiség kialakulásához vezettek. A rendek erejének és súlyának a feltértékelődésével ugyanis egyre inkább behatárolódott a király és a rendek közötti kompromisszumok lehetősége, s mindez elsősorban az éves hadiadó nagyságát és a nemesség adómentességét érintő kérdésekben nyilvánult meg. Mindennek követkeményeként a birtokos nemesség a 18. század második felében a politika domináns szereplőjévé vált.

A könyvet a szakterület kutatói mellett a magyar történelem iránt érdeklődők is haszonnal forgathatják.

A könyv borítója.
Szijártó M. István A 18. századi Magyarország rendi országgyűlése című magyar nyelvű kötetébe itt lehet belelapozni.