null 30 éve történt – 1990. május 22-én Antall József ismertette kormányának programját

30 éve történt – 1990. május 22-én Antall József ismertette kormányának programját

1990. május 22-én az Országgyűlés ülésén Antall József kijelölt miniszterelnök ismertette kormánya programját, amelyet négy irányelv határoz meg: a teljes körű szabadság, a népérdek, a gazdasági fordulat és az európaiság. Antall József a legfontosabb feladatnak az infláció csökkentését tartotta, a kormány egyik elsődleges célja a külföldi eladósodás megállítása volt. Az agrárpolitikával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a parlamenti döntésig felfüggesztik a földeladásokat. A magyar külpolitikai kapcsolatokban Európa került a fókuszba, azzal, hogy a magyar kormány a Szovjetunióval egyenjogúságra épülő jószomszédi viszonyra törekedett.

A képviselők a kormányprogram ismertetése után tapssal köszöntik Antall József kijelölt miniszterelnököt az Országházban 1990. május 22-én, az Országgyűlés kormányalakító ülésén. Ezt követően a pártok frakcióvezetői szólaltak fel.
Forrás: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum


Részlet Antall József felszólalásából, 1990. május 22.:
„Ünnepi pillanatban állok a magyar Országgyűlés és az egész nemzet nyilvánossága előtt olyan pillanatban, amelyet végtelennek tűnő várakozás előzött meg, s amelyről gyakran hittük, hogy talán sosem fog eljönni. De ha el is jön valaha, azt közülünk kevesen érik meg. Megrendülve gondolok azokra a társainkra, nevesekre és névtelenekre, akik nem élték meg e hőn áhított napot. [...]
Nehéz történelmünk üzenete, ha a nemzet létrédekeiről van szó: egymás mellett kell állnunk alapvető kérdésekben és ez vonatkozik nemcsak a koalíció politikai pártjaira, nemcsak az általunk megbecsült ellenzékre, vonatkozik mindazokra, akik e hazában élnek. Ebben a szellemben, egy megszülető modern magyar parlamentarizmus otthonában, a magyar közjogi folytonosság házában kérem erre a kormány többségét és kérem erre az ellenzéket, amelynek felelőssége éppen olyan, mint a kormányzaté – van kormány és van ellenzéki felelősség – és úgy gondolom, hogy ez az Országgyűlés e rövid néhány hét alatt is megmutatta Európának és a világnak, hogy működőképes, kormányzó pártokat és ellenzéket befogadtatni képes parlament, amelyik képes lesz a magyar jövő alapjait közösen lerakni. (Taps a jobboldalon.) E szellemben kérem a kormány törekvéseinek megvalósításához a nemzet és a parlament bizalmát és támogatását.”

Országgyűlési Napló