Évfordulók – 75 éve hunyt el gróf Bethlen István

1946. október 5-én hunyt el gróf Bethlen István, a két világháború közötti Magyarország egyik legbefolyásosabb politikusa.

Az erdélyi arisztokrata családból származó államférfi már a dualizmus évei alatt bekapcsolódott az országos politikába. Az első Teleki-kormány lemondását követően nevezték ki miniszterelnökké: a Bethlen-kormány 1921. április 14. és 1931. augusztus 24. között állt Magyarország élén, és mind belpolitikai, mind külpolitikai téren sikerrel dolgozott az ország konszolidálásán. Egyebek között létrehozta a rendszer egyik pilléreként szolgáló kormánypártot: az Egységes Pártot, elérte Magyarország felvételét a Népszövetségbe, fokozatosan sikerült talpra állítania a magyar gazdaságot, továbbá a kultuszminiszter, Klebelsberg Kunó segítségével mélyreható reformokat hajtott végre az oktatási, kulturális és kutatási közintézmények tekintetében. Bethlen István kormányának bukását az 1929-es gazdasági világválság hazánkat is sújtó hatásai okozták.
A szovjetek attól tartva, hogy a még mindig komoly befolyással bíró gróf sikerrel hátráltathatja majd a kommunista párt magyarországi hatalomátvételét, 1945 áprilisában a Szovjetunióba hurcolták. Egy moszkvai börtönkórházban halt meg.

Gróf Bethlen István portréja.
Gróf Bethlen István
Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár