Évfordulók – 150 évvel ezelőtt lépett hivatalba a Lónyay-kormány

1871. november 16-án hangzott el gróf Lónyay Menyhért miniszterelnök kormányprogramja az Országgyűlés képviselőházában.

Az Andrássy-kormányban a Monarchia pénzügyminiszteri tisztségét betöltő gróf e szavakkal kezdte beszédét: „…mélyen érzem azon nagy felelősséget, melyet elvállalok, a feladatok fontosságát, melyeknek megfelelni minden időmet és erőmet szentelni kívánom”.
Elődje, gróf Andrássy Gyula méltatása után kiemelte: „Közel öt évi tapasztalás fényesen igazolá, hogy azon irány üdvös és sikert biztosító volt, melyet hazánk és pártunk legkitűnőbb férfia kijelölt.” Programbeszédét az alábbi mondattal zárta: „Legyünk egyek a király iránti hűségben, a haza iránti szeretetben, a törvény iránti tiszteletben; hozzunk mielőbb bölcs törvényeket, melyek megszilárdítsák és biztosítsák Szent István koronáját, erősítsék az alkotmányt és erőt adjanak azon kormányzati rendszernek, melynek alapja: a fejedelem bizalma és a nemzet többségének támogatása.”

Gróf Lónyay Menyhért, 1861.
Gróf Lónyay Menyhért, 1861
Forrás: Országgyűlési Múzeum

Az Évfordulók sorozat korábbi cikkei itt érhetők el.