Vissza Évfordulók – 140 éve fogalmazta meg Trefort Ágoston kultuszminiszter, hogy a honfoglalás ezredik évfordulójának megünneplését „az országház építésével is össze lehetne kötni”

Trefort Ágoston kultuszminiszter az Országgyűlés 1883. január 12-i ülésén jelentette ki először, hogy az Országház építését össze lehetne kötni a honfoglalás ezredik évfordulójának megünneplésével.

„…ezen ünnepélyt többféle módon lehet megtartani. Lehetne megünnepelni emlékszoborral, emlékszerű közművelődési vagy emberbaráti alapítvány által, (Helyeslés) vagy végre az országház építésével is össze lehetne kötni.”
Képviselőházi napló, 1883. január 12.

Bár az Országház építkezési munkálatai 1885-ben elkezdődtek, az épület a tervezett határidőig, 1896-ig nem készült el teljesen. Ekkorra a főbejárat, a díszlépcsőház, a kupolacsarnok és a teljes külső homlokzat volt készen, így az Országgyűlés 1896. június 8-án a kupolacsarnokban tartotta meg millenniumi díszülését.
Az eseményre a királyi várból díszbandérium kíséretében ünnepélyes külsőségek között elhozták a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket is.

Az ünnepi országgyűlés a koronával, Ellinger Ede felvétele. 1896
Az ünnepi országgyűlés a koronával, Ellinger Ede felvétele. 1896
Forrás: Országgyűlési Múzeum, reprodukció: Új Idők, 1896

Az Évfordulók sorozat korábbi cikkei itt érhetők el.