More: Az Országház növény- és állatmotívumai

Az Országház növény- és állatmotívumai

 

Az Országház építészeti és iparművészeti formakincse a növényi ornamentika irányából közelítve is egyedi. A tervezők sokat merítettek a magyar népművészet ornamentikájából és a növényi motívumokra építő szecessziós díszítőművészetből. A flóra és fauna megjelenítésekor nem a valósághűségre törekedtek, hanem a növények és állatok felidézésére, egyszerűsített ábrázolásuk által. A 19. század második felében a nagyobb felületeket kitöltő narratív ábrázolások mellett feltörekvőben volt a kísérő szereppel bíró díszítőfestészet, és a magyar törvényhozási palota építésének időszakában már rutinos festőmesterek dolgoztak ezen a területen. Az Országház díszítőfestészeti munkálatait a közel százfős műhelyt vezető Scholtz Róbert végezte és koordinálta. A díszítőfestők az ornamentikára vonatkozó tervek alapján dolgoztak. Művészeti szempontból a díszlépcsőház, a kupolacsarnok boltozatos előtere, a delegációs folyosó és a kupolacsarnokot az üléstermekkel összekötő folyosó festése a leggazdagabb. Mivel a növényekből, állatokból, mitológiai, allegorikus és groteszk, képzeletbeli figurákból álló díszítmények nem szemmagasságban, hanem szinte mindenütt a mennyezeten és orommezőkben találhatók, a digitális archívumban közzétett fényképek sokat segíthetnek ezeknek a részleteknek a tanulmányozásában. Közelről tárul elénk egy olyan különleges világ, ahol például a magyar virágokból kötött csokrok és szalagok között faunok és szárnyas nőalakok hintáznak. A virágmotívumok között gyakran tűnik fel a szegfű, a klasszikus akantuszlevél és a rózsa. A díszítés vezérmotívumának azonban mégis inkább a szőlő és a tölgy tekinthető, melyek a magyar tájban betöltött fontos helyük, illetve honfoglalás előtti időkre utaló szerepük miatt köszönnek vissza többször. A Vadászteremben szüret témájú festményt, a főrendiházi társalgóban szőlőművelést ábrázoló szoborcsoportot is láthatunk. A miniszteri lépcsőház oszlopain pedig szépen kidolgozott tölgyágak füzére látható. Az akantuszlevél oszlop- és pilaszterfejezeteken, lámpaoszlopokon, boltíveken, bútorok faragványain, ólomüvegeken figyelhető meg. A festett növényi motívumok alkalmazásának jellegzetes példái a famennyezetek és faburkolatok intarziái. A Scholtz Róbert-féle műhely az Országház mennyezetfestésében groteszk, részleteiben talán egészen új világot jelenített meg. A faunok és kentaurok mellett szemügyre vehetünk itt lepkét reptető békákat, karikán ülő rókát, cintányérral játszó vagy borozó majmokat, melyek mind játékossággal töltik meg a törvényhozás otthonát.

 

cím

Galéria

I. növény és állatvilag_carousel

Menüsor

Menü