A benyújtott irományok:       

napi jegyzéke
heti jegyzéke

 

A Házbizottság soron következő ülésének időpontja:
2019. ............ (...........) ..:.. óra
(Országház, ...........terem - Főemelet .....)

 

Törvényalkotási program az Országgyűlés 2019. évi tavaszi ülésszakára

 

Az Országgyűlés 2019. évi tavaszi ülésszakának munkarendje

Az Országgyűlés 2019. évi április havi ülésterve

Az Országgyűlés 2019. április 1-2.  (hétfő-kedd)  ülésének napirendje

Linkesített PDF

Tájékoztató egyes benyújtási határidők változásáról

 

 

 

 

 

A Házbizottság javaslata(i) bizottság(ok) beszámoló(k)ról történő határozathozatalra való felkérésére

 

A következő ülésen elhangzásra tervezett:
interpellációk
kérdések
azonnali kérdések
nemzetiségi szószólók kérdése

Napirenden kívüli felszólalások