Program - Háttér

NATO Parlamenti Közgyűlés

2015. évi Tavaszi Ülésszaka

A SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ IDŐPONTJA MEGVÁLTOZOTT!

2015. május 16. szombat

 Gazdasági és Biztonsági Bizottság 

9:30       Delegációs Terem

 Védelmi és Biztonsági Bizottság                      

9:40       Felsőházi Ülésterem

 Az ülésen felszólal Hende Csaba honvédelmi miniszter ( várhatóan 15:15 perctől)

 Tudományos és Technológiai Bizottság      

9:45       Vadászterem

  Sajtótájékoztató

13:00  Sajtóterem

Michael TURNER, NATO PKGY Elnök

BALLA Mihály, Delegációvezető, NATO PKGY

David HOBBS, NATO PKGY Főtitkár

2015. május 17. vasárnap

 Civil dimenzió és Biztonság Bizottsága       

9:15        Vadászterem

 Politikai Bizottság     

9:15        Felsőházi Ülésterem

 Az ülésen felszólal Mikola István, biztonságpolitikai és nemzetközi együttműködésért felelős államtitkár ( 9:15 perctől ) 

  Sajtótájékoztató

12:30  Sajtóterem

Michael TURNER, NATO PKGY Elnök

BALLA Mihály, Delegációvezető, NATO PKGY

David HOBBS, NATO PKGY Főtitkár

2015. május 18. hétfő

 Plenáris ülés 

9:00       Felsőházi Ülésterem

Az ülést megnyitja Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, valamint Alexander Vershbow, NATO főtitkár-helyettes.  

 

Háttér:

Az 1955-ben alakított NATO Parlamenti Közgyűlés (NATO PKGy) az Észak-atlanti Tanács számára interparlamentáris konzultációs szervezetként szolgál.

Az Észak-atlanti Szövetség parlamenti képviselőit tömörítve, a NATO PKGy alapvető kapcsolatot biztosít a NATO és a tagországok parlamentjei között, segít a parlamenti és társadalmi konszenzus megteremtésében, így támogatva a Szövetség politikai irányvonalát.

A Közgyűlés 28 NATO tagország 257 küldöttjéből áll. 14 társult ország, az Európai Parlament, 4 regionális partner és a mediterrán térség tagországai, valamint 7 másik ország parlamenti megfigyelői és 3 interparlamentáris közgyűlés delegáltjai szintén részt vesznek a Közgyűlés munkájában.

A Közgyűlés irányító szerve az Állandó Bizottság, amely a tagországok küldöttségeinek vezetőiből, a Közgyűlés elnökéből, alelnökeiből, a pénzügyi bizottság vezetőjéből és az Állandó Nemzetközi Titkárság vezetőjéből (főtitkárból) áll. A főtitkár irányítja az Állandó Nemzetközi Titkárságot, amely a Közgyűlés teljes körű ügyintézéséért és bizottságok, valamint albizottságok és egyéb szakmai csoportok tevékenységét támogató elemző és kutató munkáért felel.

A bizottságok feladata, hogy megvizsgálják a szakterületükhöz tartozó aktuális kérdéseket. A Közgyűlés további szervezetei: a Mediterrán és Közel-Keleti Szakértői Csoport, melynek fő feladata a parlamenti párbeszéd erősítése a Közel-Kelet és az észak-afrikai térség országaival; az Ukrajna-NATO Interparlamentáris Tanács; a Georgia-NATO Interparlamentáris Tanács; a NATO-Oroszország Parlamenti Bizottság, ahol a NATO tagországok delegációinak vezetői és az Orosz Föderációs Közgyűlés vezetői „29+1” keretben találkoznak.

A bizottságok és albizottságok jelentéseket tesznek közzé, amelyek előzetes tervezetét a NATO PKGy Tavaszi Ülésszaka megtárgyalja. Ezután a jelentéseket pontosítják és aktualizálják, majd azokat a Közgyűlés őszi Éves Ülésszakán megvitatják, módosítják és elfogadják.

Az Éves Ülésszakra a bizottságok politikai ajánlásokat is készítenek, amelyeket a teljes létszámú Közgyűlés szavaz meg és később megküldésre kerül az Észak-atlanti Tanácsnak. A bizottságok és albizottságok évente több alkalommal találkoznak a tagországokban és társult státusú országokban, amikor is vezető kormánytisztviselőktől, parlamenti képviselőktől, a tudományos élet vezető egyéniségeitől és szakértőktől aktuális kérdésekben tájékoztatást kapnak.