DR. HENDE CSABA igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés!

Ha röviden kellene válaszolni az ön kérdésére, akkor egyszerűen igennel felelhetnék, mert a kérdése ugyebár úgy hangzik, hogy jogkövető magatartást tanúsít-e a kormány. Mindenképpen, tisztelt képviselő úr. Sokkal jogkövetőbb magatartást, mint az előző kormány, ha szabad erre utalnom. Az önök kormánya, amelyben ön politikai államtitkár volt, tizennyolcszor hasalt el két év alatt az Alkotmánybíróság vizsgáján, tizennyolcszor kapott az önök jogalkotási tevékenysége szekundát. Ehhez képest a mi időnkben megsemmisített jogszabályok száma egészen elenyésző, mintegy negyede - vagy annál is kevesebb - ennek a számnak. (Bauer Tamás: A duplája! Már a kétszerese!) A miniszter asszonyt halaszthatatlan közfeladatának ellátása szólította el; ne tessék azt gondolni, hogy bármifajta félnivalója volna attól, hogy válaszoljon az ön kérdésére.

Egyébként a jogalkotási törvényből fakadó és a kormány ügyrendjében rögzített feladatának az Igazságügyi Minisztérium, kitűnő, pártsemlegesen működő köztisztviselői gárdájának segítségével korábban is eleget tett, és most is eleget tesz, és őrködik afölött, hogy a kormány kizárólag alkotmányos törvényjavaslatokat fogadjon el, és ezekben a vitákban minden esetben érvényesíti az alkotmányossági szempontokat, az esetek túlnyomó többségében igen eredményesen.

Ami azt illeti, hogy bizonyos kérdésekben - akár nagy jelentőségű kérdésekben is - csatlakozó módosító indítványok benyújtása folytán csak a részletes vitában van módja az Országgyűlésnek tárgyalni a kérdésekről (Bauer Tamás: Akkor sincs!), ez a Házszabályon alapuló, a Házszabály rendelkezéseinek megfelelő gyakorlat, és emlékeztetném önt arra, hogy az elmúlt tíz évben erre számtalan példa volt.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

 

Előző Következő

Eleje Tartalom Homepage