MÉCS IMRE (SZDSZ): Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Ház! A válaszom az, hogy igen is meg nem is. Márciusra a sok retorzió miatt erősen megnőtt a félelem. Ekkor már több ezren voltak internálva, börtönben, jó pár embert kivégeztek, bár Kádárék kevesellték számukat. A külföldre menekülések még februárban is folytatódtak. Egyre több embert bocsátottak el, és küldtek internálótáborba.

Álljon itt néhány példa a XI. kerületi karhatalom március 7-ei internálási listájából! Tokobi Ferenc, 33 éves, állandóan uszítja a dolgozókat a kormány és a párt ellen, tiltakozik a pártszervezés ellen, szerinte semmi szükség nincs munkahelyen a pártra. Kulcsár György, 33 éves, uszított a párt, a kormány és osztályvezetője ellen. Sziemeszter József, 31 éves, a Beloiannisz Gyár munkástanácsából, Bali és Ráczékkal tartotta a kapcsolatot, és utasításaikat végrehajtotta, ma is uszít a párt ellen. Nota bene, Ráczék több mint három hónapja börtönben vannak. Szabadszállási Kálmán, 35 éves, legfőbb hangadó, a rendészt ávósnak nevezte. Rózner István, 21 éves, a falakat, az üzem padozatát uszító szavakkal teleírta.

Magam viszonylag sok ellenálló csoporttal tartottam a kapcsolatot, és egyértelmű volt számunkra, hogy nem szabad a MUK-nak felülni, provokatív. Az izmosodó kádárista hatalom egyrészt belső kohézióját erősítette, másrészt várta, hol bukkannak fel fiatalok, akikre le lehet csapni. A külföldi rádiók is emlegették a MUK-ot, sok elszigetelt fiatal rezonált erre. Valójában az elnyomás fokozásához felhasznált propaganda eszközeként a hatalom szította és öngerjesztésről volt szó. Ennek ellenére viszonylag sokan hallgattak a szívükre.

A megfélemlítések sok szálon folytak. Szinte mindennap tudósítottak a Tóth Ilona-perről.

(12.50)

 

Hír a Népszabadságból: "Mecseki Láthatatlanok" név alatt szervezkedő fegyverrejtegető banda is rendőrkézre került. Az újonnan leleplezett négytagú csoport vezetője Fábián József magyaregregyi lakos, tagjai Tölgyesi György sásdi villanyszerelő és annak három fia. Rövidesen statáriális bíróság elé állítják őket.

Másik: ellenforradalmi bűncselekmények elkövetése miatt a Heves megyei rendőrkapitányság őrizetbe vette és az ügyészségnek átadta Tompa Andrást, Mata Józsefet, Bartók Lászlót és Rózsa Kálmánt, az Állami Közlekedési Vállalat dolgozóit, valamint Újvári József szihalmi lakosokat. Március 2-án este fél 8-kor az amerikai követség Szabadság téri székháza előtt két fegyveres fiatalember megtámadta az ott szolgálatot teljesítő rendőr törzsőrmestert.

Más hír: elrejtett fegyvereket találtak a Kender-juta Gyárban, 9 géppisztolyt, 7 darab élesített kézigránátot, 2 lánggránátot. Sallai Lajos esztergályos rejtette el őket Batizi Józseffel, a munkástanács elnökhelyettesével.

Másik hír: március 5-én Budapestről irányított ellenforradalmi fegyveres szervezkedőket lepleztek le, három vezetőjét és több tagját őrizetbe vették. A szervezkedés célja az volt, hogy március 15-én fegyveres felkelést robbantsanak ki, megtámadják és lefegyverezzék a rendőrkapitányságot és a karhatalmat.

A baj az vagy a gyanús az, hogy egyetlen nevet sem említ a kommüniké. Nyilvánvalóan kitalált hírről van szó.

A kormány megpróbálja kivonni a szelet a vitorlából, március 15-ét nemzeti ünneppé nyilvánította. Az egyetemi fiatalok március 14-én az utolsó tanítási óra után évfolyamonként megemlékezést tartanak. Az ünnepi beszédet egyetemi professzorok tartják - tehát nem a hallgatók -, jelenti az MTI. Március 5-én és 6-án, az esti órákban a Budapesti Műszaki Egyetemen és a Lenin Intézetben a Belügyminisztérium szervei házkutatást tartottak. A Műszaki Egyetemen nagy mennyiségű fegyvert, géppuskát, golyószórót, géppisztolyt és rendkívül nagy mennyiségű, több láda lőszert, illegális rádió adó-vevő készüléket találtak. Ezek még a mi nemzetőr ezredünkből maradtak ott.

A Lenin Intézetben sok elrejtett fegyvert, géppisztolyt, pisztolyt találtak. Mindkét helyszínen nagy mennyiségű röpcédulát foglaltak el, egy sor fiatalt letartóztattak. (Az elnök csengője megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Ráadásul a Belügyminisztérium közli miheztartás végett: a törvényes rend fenntartása érdekében továbbra is érvényben vannak a rögtönbíráskodásról, a gyorsított büntetőeljárásról, a gyülekezések és felvonulások ideiglenes engedélyhez kötéséről szóló rendelkezések, él még a kijárási tilalom.

Holnap folytatom, elnök asszony. Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiból. - Bauer Tamás tapsol.)

 

Előző Következő

Eleje Tartalom Homepage