DR. NAGY ISTVÁN földművelésügyi minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársam! Megható hallgatni azt, hogy aggódik Mezőhegyes sorsa végett. Ha ez olyan fontos volt és olyan fontos lett volna az ön számára, akkor nem kellett volna privatizálni. De önök voltak azok, akik ezt a céget privatizálták. És először is szükségesnek tartom tisztázni, hogy két cégről beszélhetünk Mezőhegyes kapcsán. Pontosan 2004-ben a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok Rt. kettévált a 100 százalékban magántulajdonban lévő Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.-re, ami szarvasmarha-tenyésztéssel és növénytermesztéssel foglalkozik, és a 100 százalék állami tulajdonban lévő Mezőhegyesi Állami Ménes, Lótenyésztő és Értékesítő Kft.-re, amely a tradicionális tevékenységek tartós állami tulajdonban tartása céljából alakult, és fő tevékenységei között szerepel a lótenyésztés és a műemlékvagyon kezelése. Pontosan a kettő keveredése végett tényleg jó lenne, ha a két elnevezést tisztáznánk, és különbséget lehetne tenni, de abszolút két különálló cégről van szó.

Interpellációja alapján arra következtetek, hogy ön a magánkézben lévő, az önök kormányzása alatt privatizált cég sorsa miatt aggódik. Megható öntől, hogy nem hagyja sorsára a korábbi támogatottjait. Volt ideje ennek a cégnek felkészülni arra, hogy a földjeit meghirdetik pályázatban, bérletben volt, és pontosan az ön szavai is igazolnak bennünket abban, hogy nem a bérlet a legjobb használati mód, hanem pontosan a tulajdonjog az, ami hosszú távú fejlesztési lehetőségeket ad a gazdák számára.

A további kérdéseire válaszolva: a Miniszterelnökség állományában nem dolgozik dr. Baji Bonita nevű személy.

A kormány, folytatva az immár több mint négy éve sikeres „földet a gazdáknak” programot, két nagy agrárvállalkozás helyett a családi gazdaságokat támogatja. Az NFA a korábbi kettő nagyból 15 kisebb birtoktestet alakított ki.

(17.40)

Az NFA folyamatosan ellenőrzi a Nemzeti Földalapba tartozó földterületek hasznosítására megkötött szerződésekben foglalt feltételek betartását, és amennyiben jogszabálysértést vagy szerződésszegést tapasztal, azonnali hatállyal felbontja a szerződést. Ha valódi jogszabálysértésről szerzett tudomást, akkor én kérem a képviselő urat, hogy tegyen feljelentést, mint ahogy azt korábban is megtette már, vagy kérdezném: azóta óvatosabbá vált, mióta elutasították az említett feljelentéseket?

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal nem folytatott és jelenleg sem folytat vizsgálatot ebben a kérdésben, illetve ilyen tárgyú ellenőrzés a hivatal kormány által jóváhagyott éves ellenőrzési tervében, ennek szükségessége tudomásom szerint eddig nem merült fel. (Harangozó Gábor István rövid szóváltást követően Tállai Andráshoz: Mi az, hogy fogjam be?) Tájékoztatom önt, hogy miniszter úr vizsgálatot rendelt el ebben a két ügyben, azonnali adatokat kért be, és nagyon remélem, hogy végére tudunk járni az ön felvetett kérdéseinek.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magosz által kezdeményezett termőföld-értékesítéssel a kor­mány célja a valamikor a földművesektől államosított földrészletek tulajdonjogának földművesek részére történő visszaszolgáltatása. Az értékesítésre teljes mértékben átláthatóan, nyilvános árveréseken kerül sor, melyen minden helyben lakó magyar földműves részt vehet. Az NFA által alkalmazandó kikiáltási ár pedig a piaci ár feletti árban került meghatározásra. Tehát egyáltalán nincs szó fillérekről.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérem válaszom elfogadását, képviselő úr. Köszönöm. (Taps a kormánypártok soraiból. ‑ Harangozó Gábor István Tállai Andráshoz: …mi van, államtitkár úr?)

Előző Következő

Eleje Tartalom Homepage