ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Köszöntöm a jelen lévő képviselőtársaimat és mindenkit, aki figyelemmel kíséri a munkánkat.

Az Országgyűlés nyári rendkívüli ülésszakának 8. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Szűcs Lajos és Göndör István jegyző urak lesznek a segítségemre.

Tisztelt Országgyűlés! Ma reggel ért minket a gyászhír: életének 98. évében elhunyt Habsburg Ottó. Élete és sorsa magán viseli a XX. század történelmét.

1912-ben, az utolsó osztrák császár és magyar király, IV. Károly legidősebb fiaként, trónörökösként született. Az egész kontinenst megrázó történelmi változások következményeként trónfosztottként és száműzöttként vette át atyai örökségét 1922-ben. Hitler 1933-as hatalomra jutása után szembefordult a nácizmussal: tiltakozott az Anschluss - Ausztriának a hitleri harmadik birodalomba való bekebelezése - ellen, és több ezer zsidónak segített elmenekülni Európából. Uralkodói jogairól végképp lemondva az európai egységeszme szolgálójává és meghatározó politikusává vált.

A keresztény értékeken nyugvó európai egységet zászlajára tűző mozgalomnak, a Nemzetközi Páneurópai Uniónak 1936-tól tagja, 1957-től alelnöke, 1973-tól elnöke, majd haláláig tiszteletbeli elnöke volt. Lelkes szószólója az egységes Európa gondolatának, a közép-kelet-európai rendszerváltást követően az Európai Unió keleti bővítésének. A magyar-osztrák határon rendezett 1989-es páneurópai piknik egyik szervezőjeként - amelynek során 700 keletnémet jutott át Ausztriába - részesévé vált a német újraegyesítéshez vezető folyamatoknak.

Hazánkhoz szoros kapcsolat fűzte. Anyanyelveként beszélte a magyart. 1957 és 1961 között az Egyesült Államokban mintegy 400 előadást tartott 1956-ról, a rendszerváltást követően pedig személyesen is sokat tett európai integrációs folyamatunk erősítéséért. 2002-ben a Vatikáni Rádiónak adott interjújában így vallott erről: "Nagyon szeretek együtt dolgozni a magyarokkal. Nemcsak azért, mert egy vagyok közülük, hanem azért is, mert a magyarok elsősorban hazafiak, nem pedig pártemberek."

Habsburg Ottó különösen hosszú és tartalmas élet után távozott az élők sorából. Ahogy ő megfogalmazta: "A másokért való munka nagyon meghosszabbítja az életet, mert célokat ad." Rá emlékezve egy olyan emberre emlékezünk, aki - ifjú trónkövetelőből európai léptékű politikussá válva - példát mutat arra, hogyan találjuk meg helyünket és szerepünket a változó világban.

Kérem önöket, hogy néma felállással adózzunk Habsburg Ottó emlékének. (A jelen lévők néma felállással adóznak az elhunyt emlékének.)

Köszönöm.

Tisztelt Ház! A mai napon napirend előtti felszólalásra jelentkezett Orbán Viktor miniszterelnök úr: "A szociális konzultációról" címmel. A miniszterelnök úrnak megadom a szót.

Következő

Eleje Tartalom Homepage