DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az RTL Klub "Fókusz plusz" című szombati magazinműsora szolgáltatta az apropót a felszólalásomhoz, hiszen legutóbbi adásukban szombat este 7 órakor botrányos dolgok hangzottak el. Saját bevallásuk szerint, idézem: híressé vált álhősökről és meg sem történt eseményekről rántották le a leplet. A felvezetőben elhangzik, hogy nem mindennapi mesék találhatók a történelemkönyvekben, és ennek jártak utána.

Az Országgyűlés fideszes többségének köszönhetően már Btk.-ban nevesített tétel a holokauszt tagadása vagy relativizálása, azonban nem élvez hasonló védelmet például Mátyás király, Dugovics Titusz, a nándorfehérvári győzelem és a déli harangszó kapcsolata, valamint Petőfi Sándor Nemzeti Múzeumnál mondott szavalata, ugyanis ezek azok az események, illetve személyek, amelyeket az RTL Klub ebben a bizonyos magazinműsorban - és ismét idézni fogok - tévhitnek, legendának, hamis hiedelemnek titulál. Elhangzik ugyanis a műsorban, hogy mindössze a néphit kapcsolta össze a déli harangszót a nándorfehérvári győzelemmel; Mátyás király gyakorlatilag egy zsarnok volt, akit szinte csak adókivetései miatt érdemes egyáltalán megemlíteni is; Petőfi Sándor nem szavalta el 1848. március 15-én a Nemzeti Múzeumnál a Nemzeti dalt, ennek pedig még emléktáblája is van a helyszínen, amit egyébként be is mutattak, ennek ellenére állították ezt. És ha mindez még nem lenne elég, a slusszpoén: Dugovics Titusz állítólag nem is létezett.

Mindezt annak ellenére tehetik, hogy itt az új, állítólag mindenre gyógyírt kínáló, a fiatalokat megvédő médiatörvény, a soha nem látott hatalommal bíró Médiatanáccsal, amely fellép a médiából áradó szenny ellen. A korábbinál határozottabban valósul meg a magyar és az európai kultúra védelme - hangzott el a törvényjavaslat, a médiatörvény előterjesztői expozéjában Menczer Erzsébettől. Ez lenne az a határozottabb védelem, hogy Dugovics Tituszt meg lehet kérdőjelezni, vagy Mátyás királyt, vagy az egyik legnagyobb költőnk, Petőfi Sándor történelmi tetteit? Mindezek ellenére történt az, hogy szombaton este, az egyik legnézettebb időpontban gyalázta egy magyar nyelvű tévécsatorna az egyik legnagyobb királyunkat, egyik legnagyobb költőnket és a nemzeti önfeláldozás egyik jelképévé vált hősünket.

2011-ben Magyarországon valóban el kellene gondolkodni, hogy arról kellene-e törvényt alkotni, hogy a holokauszttagadást tiltsuk, vagy pedig arról, hogy ezeket a nemzeti kiválóságainkat, akik a felnövő nemzedékek példaképei lehetnének, és az igencsak meggyengült nemzeti öntudat feltámasztásában komoly szerepet vállalhatnának, őket kellene-e védeni. Azt gondolja a Jobbik, hogy őket legalább hasonló védelem illetné egy magát nemzetinek valló kormány idején.

Ez a műsor azonban csak egy példája annak a tendenciának, ami sajnos évtizedek óta zajlik hazánkban, ez pedig a magyargyalázás, a magyar történelem meghamisítása. Gondoljunk csak az őstörténetre, amelynek tanításában még mindig monopóliumot élvez az ezerszer megbuktatott finnugorelmélet, vagy gondoljunk az olyan események oktatásban való elhallgatására, mint a dicsőséges pozsonyi csata. A honfoglalás idejéről ugyanis, amikor gyakorlatilag szinte először találkoznak a magyar diákok a magyarság ügyével, az augsburgi vesztes csatát minden egyes magyar fiatalnak belevésik a fejébe, de a dicsőséges, győztes, döntő pozsonyi csatáról szinte hallgatnak a történelemkönyvek. Azt gondoljuk, nagyon fontos lenne, hogy ezeket a csatákat is legalább ismerjék.

Mindezek miatt a Jobbik egyik legfontosabb céljának tekinti valódi történelmünk megismertetését a fiatalokkal, hiszen láthatjuk, hogy nemzeti jelszavak ide, teljhatalmú Médiatanács oda, még most is a Dugovics Titusz-tagadók fújják a passzátszelet.

Köszönöm figyelmüket. (Taps a Jobbik soraiban.)

Előző Következő

Eleje Tartalom Homepage