ELNÖK: Képviselő úr, jelentősen túllépte az idejét. Nagyon sajnálom, egy perc állt rendelkezésére. (Dr. Gruber Attila: Természetesen a választ nem fogadom el. - Szórványos taps.) Nem fogadja el. Köszönöm szépen.

Tisztelt Országgyűlés! Miután a képviselő úr nem fogadta el a miniszter úr válaszát, kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e azt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 180 igen szavazattal, 20 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a miniszteri választ elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! 14 óra 55 perc van, megszakítjuk az interpellációkat, és áttérünk az elfogadott napirendi ajánlásunknak megfelelően a köztársaságielnök-választás kérdésére.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Köztársaság elnökének titkos szavazással történő megválasztása. Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem meghívott vendégeinket és mindenkit, aki figyelemmel kíséri a munkánkat. (A Fidesz padsorai üresek. - A díszpáholyban helyet foglal dr. Szabad György, dr. Szűrös Mátyás, dr. Göncz Árpád és dr. Sólyom László.)

Külön tisztelettel köszöntöm a vendégek sorában a Magyar Köztársaság első köztársasági elnökét, Göncz Árpád köztársasági elnök urat (Nagy taps a kormánypártok padsoraiban. - Dr. Göncz Árpád fölállva köszöni meg a tapsot.); Gyurcsány Ferenc miniszterelnök urat. (Nagy taps a kormánypártok padsoraiban.)

Tisztelt Országgyűlés! A korábban bejelentetteknek megfelelően az Országgyűlés két jelölt közül választ. A képviselők a Magyar Köztársaság elnökének dr. Szili Katalint (Nagy taps a kormánypártok padsoraiban.) és dr. Sólyom Lászlót jelölték. (Nagy taps a kormánypártok, az MDF és a függetlenek soraiban.)

A Duna-parti folyosón képviselőtársaim egy szavazólapot kapnak a két jelölt nevének feltüntetésével. Érvényesen szavazni a valamely jelölt neve mellett lévő négyzetben elhelyezett két, egymást metsző vonallal lehet. (Dr. Szili Katalin a díszpáholyhoz lép, és kezet fog az ott helyet foglaló dr. Szabad Györggyel, dr. Szűrös Mátyással, dr. Göncz Árpáddal és dr. Sólyom Lászlóval. - Taps.)

Tisztelt Országgyűlés! Valamennyi képviselőtársam az üléstermi helyén, valamint az elektronikus futárpostában is kézhez kapta a köztársaságielnök-választás titkos szavazásának házbizottság által megerősített szabályairól szóló tájékoztatót.

Bejelentem, hogy a szavazatok leadására 40 perc áll rendelkezésükre, tehát a szavazatszámláló bizottság 15 óra 38 percig fogadja el a szavazólapokat, azután már szavazatokat nem fogadnak el. A szavazás kezdetét és befejezését csengő jelzi.

Tisztelt Országgyűlés! Most a titkos szavazás időtartamára 40 perc szünetet rendelek el, 40 perc múlva a napirend szerint folytatjuk az ülést.

 

(Szünet: 14.59 - 15.42

Elnök: dr. Világosi Gábor

Jegyző: dr. Füle István)

Előző Következő

Eleje Tartalom Homepage