KARSAI PÉTER (MDF): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Nemrégiben a kormányzati oldal részéről több nyilatkozat is elhangzott az új alkotmányról, egy alkotmányozási folyamat elindításáról még ebben a parlamenti ciklusban. Különösen érdekesek azok a felvetések, amelyek az 1949-ben elfogadott kommunista alkotmány fennállásának 55., esetleg a köztársaság 1989-es kikiáltásának 15. évfordulójára, tehát 2004-ben szeretnék az új alkotmányt létrehozni.

Az előző kormány több sikertelen kísérletet tett arra, hogy az államalapítás ezeréves évfordulója előtti méltó tisztelgésként hazánknak új alkotmánya legyen. Az akkori ellenzék, az MSZP és az SZDSZ rendre letörte ezeket a törekvéseket, pedig a millennium történelmi jelentősége össze nem mérhető az előbbiekben említett évfordulókkal. Ha a magyar államalapítás millenniuma nem adott elegendő alapot az MSZP és az SZDSZ számára, hogy támogassák egy új alkotmány létrehozását, akkor kétkedésünk csak tovább erősödik az új alkotmányról szóló kormányzati elképzelések hallatán.

Az sem valószínű, hogy erre egy év elegendő lenne, hiszen a mostani alkotmánymódosítás is közel egy évig, a hozzá kapcsolódó jogalkotási törvény, az Alkotmánybíróságról szóló törvény, valamint a nemzetközi szerződések rendjéről szóló törvény pedig még hosszabb ideig készült, holott az előző kormány szinte kész anyagokat hagyott utódjára.

Ezekkel az elképzelésekkel maguk a törvényjavaslatok sincsenek összhangban, hiszen sem az alkotmánymódosításban, sem az új jogalkotási törvényben nem látunk alkotmányozási elképzelést, valamiféle eljárási rendet, ami egy új alkotmány kidolgozásának elvi és jogszabályi alapját jelentené, kereteket adna arra nézve, hogy milyen szakmai előkészítést, szakmai és politikai egyeztetést követően milyen eljárási rendben kellene egy új alkotmány tervezetét elkészíteni és megvitatni.

Az Országgyűlés Házszabályának 1995-ös módosítása egyszer már kísérletet tett arra, hogy az alkotmányozás folyamatának szervezeti és eljárási kereteket adjon. Létrehozott egy alkotmány-előkészítő bizottságot, meghatározta a tagok delegálásának és a bizottság eljárásának rendjét. Fontos elvként kimondta, hogy az Országgyűlés elé csak a bizottság által előterjesztett konszenzusos javaslat kerülhet mind az alkotmány alapelveit, mind szövegét tekintve. Még a módosító indítványok esetében is kimondta, hogy csak kétharmados támogatottságú módosító indítványt lehet a javaslathoz benyújtani.

A Házszabály akkor a bizottság mandátumát az új alkotmány elfogadásáig, de legkésőbb a ciklus végéig határozta meg, ami akkor három évet jelentett volna, ráadásul, ne feledjük, az akkori kormánytöbbség a parlamentben kétharmaddal rendelkezett. Kétkedve kell tehát fogadnunk, hogy a mai helyzetben a kormánytöbbség alig egy év alatt akar új alkotmányt készíteni.

Olyan alapvető kérdéseket kell tisztáznunk, mint például a kétkamarás parlament ügye. A Magyar Demokrata Fórum a kétkamarás parlament híve, mivel ez lehetőséget teremtene egy kisebb létszámú alsóház létrehozására, valamint megfelelő ellensúlyt jelenthetne a demokratikus rendszer torzulásaival szemben. Medgyessy Péter miniszterelnök úr a 2002-es választási kampányban többször hangoztatta, hogy támogatja a kétkamarás Országgyűlés létrehozását - reméljük, akkori véleménye ebben a kérdésben nem fog megváltozni, ha elindul egy ilyen alkotmányozási folyamat. Ez a kérdés persze messzire vezet, hiszen felveti a jelenlegi választójogi rendszer átfogó átdolgozását is.

Tisztelt Képviselőtársaim! Másfél év tapasztalatai sajnos azt mutatják, hogy a kormány alábecsüli a politikai konszenzuskeresés fontosságát, illetve azt csak akkor tartja fontosnak, ha ellenzékben van. Ennek alapján ismét meg kell kérdőjeleznem e kormánypárti nyilatkozatok komolyságát. Az Országgyűlés plenáris ülése a Magyar Demokrata Fórum álláspontja szerint nem alkalmas arra, hogy a tervezetről az elmaradt politikai vitát lefolytassa. A szakmai vita nem azonos a politikai vitával és egyeztetéssel; előbbi a szakmai álláspontok közelítését, a szakmai javaslatok áttekintését, utóbbi pedig a konszenzuskeresést szolgálná.

Kapcsolódva tehát az alkotmány és a jogalkotási törvény napirenden lévő módosításához, valamint a kormány alkotmányozási elképzeléseihez, talán még nem késő azon elgondolkodni, hogy az alkotmányozás nem igényelne-e speciális kodifikációs rendet.

 

(16.10)

 

Fontosnak tartanánk, ha a négypárti egyeztetés érdemben foglalkozna ezzel a kérdéssel is. Kérem a kormányt, hogy legyen kompromisszumkész mind a további egyeztetés, mind pedig az ellenzék módosító javaslatai tekintetében.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps.)

 

Előző Következő

Eleje Tartalom Homepage