SZALAI ANNAMÁRIA (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Az MSZP demokrácia csomagküldő szolgálata megküldte nekünk az új csomagot, ezt a költségvetési törvényt módosító javaslatot, amelynek mindössze egy rövidke mondatával szeretnék foglalkozni, mely szerint az MSZP az üzemben tartási díj 2002. július, augusztus, szeptember hónapokra esedékes összegének megfizetését átvállalja, illetve a kormányt felhatalmazza erre.

Előrebocsátom, hogy a céllal alapvetően egyetértünk, a megoldás viszont nagyon rossz; először is alkotmányellenes. Az alkotmány 61. §-a kinyilvánítja a szabad véleménynyilvánítás, az információhoz való jutás jogát, elismeri, védi a sajtószabadságot, és a sajtó-, illetve a médiaszabályozást kétharmados döntési, szabályozási jogkörbe utalja. Ez a javaslat, amit önök benyújtottak, egyrészt burkoltan egy párhuzamos felügyeleti rendszert hozna létre a jelenlegi mellé, másrészt közvetett módon gazdasági függőséget eredményez, és ezáltal korlátozza a sajtószabadságot. Ennek következményeként a közmédiumoknak mondhatják azt önök, hogy ha tetszik, amit csinálsz, akkor kapsz pénzt, ha nem tetszik, akkor nem kapsz pénz.

Másodsorban - merthogy alkotmányellenes - médiatörvény-ellenes is. A médiatörvény 77. §-a foglalkozik az üzemben tartási díjjal. Ez egy adó jellegű befizetés, és miután önök a médiatörvényt nem kívánják módosítani, ezáltal nem mentesítik a befizetőket az alól, hogy fizessenek, hiszen nemhogy kötelezi a törvény a befizetést, hanem ha valaki nem tesz eleget ennek, akkor ugyanolyan összegű pótdíjat is köteles fizetni. Másrészt: nem mentesítik önök a beszedőt sem, tehát az APEH joggal ellenőrizhet bármikor, hogy az állampolgárok befizetik-e ezt az összeget vagy sem, és nem mentesíti az ORTT-t mint az alap kezelőjét az alól, hogy a beszedésről megbízott útján gondoskodjon.

A médiatörvény sorolja föl a mentesítettek körét is, tehát ezért is módosítani kellett volna. A 81. § felsorolja, hogy a 70 éven felüli egyedülállóak, olyan házaspárok, ahol az egyikük meghaladta a 70 évet, a másikuk 60 év feletti, a hadirokkantak, hadiözvegyek, súlyosan látás- vagy hallássérültek nem kötelesek üzemben tartási díjat fizetni. Tehát ha mentesíteni szeretnénk a felsoroltaknál többeket, akkor ezt is a médiatörvényben kellene szabályozni.

Tehát azon kívül, hogy alkotmányellenes, médiatörvény-ellenes, maga a konkrét rövid javaslat is rossz. Egyrészt: nem érthető az, hogy miért pont 3,7 milliárdot szeretne átutalni a kormány erre a három hónapra. Ha átvállalja, akkor ez az összegmegállapítás nagyon helytelen. Két módszer lehetséges az átvállalásra. Egyrészt: a KSH adataiból kell kiindulni, azaz a magyarországi háztartások számát egy egyszerű szorzással, a törvény által megállapított üzemben tartási díj mértékével összeszorozzuk, és ennek az időarányos részét tesszük be. A B-változat pedig, hogy az ORTT által a saját költségvetési terveiben megfogalmazott összegből indulunk ki.

Miért pont három hónap? Ez is érthetetlen számunkra, hacsak nem az önkormányzati választások időpontja a mögöttes szándék, utána jöhet, ami jöhet, sőt bemehet akár a tévé és a rádió - illetve felmerülhet az is, hogy utána ismét fizetnünk kell nekünk, állampolgároknak üzemben tartási díjat? Tehát a javaslat ebben a formájában alkotmányellenes, médiatörvény-ellenes, jogbizonytalanságot eredményez a végrehajtók, állami hatóságok körében, másrészt a befizetők körében is, és nem utolsósorban morálisan is rombol, hiszen visszamenőleg megkérdőjelezi a tisztességes befizetők eddigi magatartását.

A költségvetési törvényt módosító csomag célja a száznapos ígéretek teljesítése. Vannak közöttük támogatandó, támogatható, nemes célok. Az üzemben tartási díj eltörlése is támogatható lenne, de nem ilyen módon. Azt, hogy rossz ez az módszer, az MSZP is elismeri, hiszen Szabó Zoltán képviselőtársunk a bizottsági ülésen ezt mondta. S hogy mi lesz ennek az ára? Az, hogy ellehetetlenül a köztévé, a közrádió, elsötétül a képernyő, elnémul a rádió, és ezáltal a sokak számára egyetlen szórakozási lehetőség is elvész.

A demokrácia csomagküldő szolgálat ezen javaslata megsérti az alkotmányt, a hatályos törvényeket. A köztévéket, a rádiót szándékoltan csődbe viszi. A Horn-kormány és politikai elődei által alkalmazott direkt politikai cenzúrát láthatóan fölváltja egy kifinomultabb technika, a gazdasági cenzúra. Ennek máris vannak tetten érhető bizonyítékai: először fölszólították a közmédiumok vezetőit lemondásra, majd megfosztották őket az első kormányülésen már a hitelfelvétel lehetőségétől. Az előfizetési díjat e javaslat szerint úgy kívánják megszüntetni, hogy a kieső bevételt nem megfelelő mértékben pótolják, ezt követően meg kívánják fosztani a közmédiumokat a reklámbevételektől is.

Úgyhogy a gazdasági ellehetetlenítés jelei elég nyilvánvalóak, nem beszélve arról, hogy mindenféle politikai üldözőbizottságot alakítottak az elmúlt időszakban. Feltehető, hogy önök becsapják ezzel az embereket is, hiszen vagy az a megoldás ez után a törvény után, hogy három hónap múlva újra fizetnünk kell; a másik pedig, ahogy egyik kezükkel adtak, a másikkal elvesznek, hiszen a költségvetésből, tehát a mi adóbevételeinkből próbálják majd a kieső bevételeket pótolni.

Van egy olyan aforizma, hogy gyakran azért cselekszünk jót, hogy bűntelenül cselekedhessünk rosszat. Én attól tartok, hogy most erről van szó. Önök rosszat kívánnak cselekedni, ha ezen a módon kívánják az üzemben tartási díjat megszüntetni. Ha egy megfelelő javaslattal állnak elő, természetesen támogatni fogjuk.

Köszönöm figyelmüket. (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)

 

Előző Következő

Eleje Tartalom Homepage