Jeszenszky Géza Tartalom Elõzõ Következõ

DR. JESZENSZKY GÉZA (MDNP): Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Azt hiszem, amirõl én beszélek, az mindenképpen vitán felül a magyar társadalmat komolyan veszélyeztetõ jelenség, az úgynevezett szcientológia terjedése, terjesztése talán - félelmeink szerint - minisztériumi segédlettel.

A magyar társadalom a rendszerváltozás révén megszabadult egy súlyos, akut betegségtõl, a kommunizmustól, de a legyöngült szervezetet egy sor károkozó, kórokozó támadta meg. Ismertjük a jelenségeket: a bûnözést, a korrupciót, a kábítószert. Talán még az enyhébbek közé tartozik a tévtanok, áltudományos teóriák szabad terjesztése. De az agymosott és ezernyi gondtól szenvedõ emberek sajnos nagyon fogékonyak mindenfajta mákonyra, mindenre, ami pillanatnyi enyhülést, menekülést kínál.

Az elmúlt napokban az újságok és a televízió is foglalkozott egy Amerikából terjedõ, magát vallásnak álcázó mozgalommal, az úgynevezett szcientológiával. Magyarra talán úgy lehetne fordítani, mint a tudás, a tudomány tudományát, de ez valójában a filozófia, és ez a mûszó, a szcientológia oly messze áll a filozófiától, mint az aluljáróban árult giccs a mûvészettõl.

Itt most nem kívánom - és idõ híján nem is lehetséges - ismertetni egy destruktív, kétes gazdasági vállalkozások útján a világ számos országában nagy vagyonra szert tett és perek tárgyát képezõ, valamint emberek százezreit gazdaságilag kifosztó és lelkileg tönkretevõ, sok esetben öngyilkosságba hajszoló mozgalom mibenlétét és veszélyeit. Megtette ezt tegnap a televízióban Veér András neves pszichiáter, és megtette ezt a néhai Németh Géza református lelkész a destruktív kultuszokról összeállított kiadványában. Arra a veszélyre azonban fel kell hívnom az Országgyûlés és ezen keresztül a magyar társadalom figyelmét, hogy ez az agresszív és pénzéhes, maffiamódszereket alkalmazó szekta megpróbálja behálózni a magyar ifjúságot is. Mégpedig mind a helyüket nehezen találó, munka nélkül kallódókat, mind pedig a furcsára, az okkultra kíváncsi egyetemistákat.

Amiért azonban most szót kértem, az egy megdöbbentõ kereskedelmi prospektus. Az Okker Pedagógus Könyvesbolt - VI. kerület, Csengery u. 68., Fáklya Klub, ez a címe - könyvajánlata. Egyetemi, fõiskolai tankönyvek, jegyzetek cím alatt kínálja többek között ennek a szektának az alapítója - adócsalásért jogerõsen elítélt, ma már nem élõ -, Ron Hubbard: Dianetika címû könyvét és ugyanõtõle, vagy az általa összeállított A tanulás kézikönyve, Önelemzés - hogyan tanuld meg? címû könyveket, helyenként borsos áron. De ebben a prospektusban meglehetõsen részletesen, vonzó módon mutatja be ezeket a könyveket, miközben komoly tudományos mûveket egy-két sorral terjeszt.

Persze mondhatjuk, hogy sok cég kínál rossz, esetenként veszedelmes gondolatokat tartalmazó írásokat, és ez a szabadság káros mellékterméke. Ami azonban megdöbbentõ és felháborító, az az, hogy a hazai oktatási intézmények e könyvesbolt ajánlatát a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium kiadványaival együtt terjesztik, és többek között a lemondott, majd posztjára visszatért Báthory Zoltánnak A magyar közoktatásügy fejlesztésének távlati stratégiája címû írásával egy borítékban érkeznek ezek a könyvesbolti ajánlatok - ami legalábbis valószínûsíti, hogy az Okker cég a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium jelenlegi vezetéséhez közel álló intézmény lehet.

Fel kell tennem a kérdést: vajon azért tették be ezt a négy mûvet, ennek az áltudományos szektának az írásait, mert ezek a mûvek is a magyar közoktatásügy fejlesztése távlati stratégiájának a részét képezik? Köszönöm figyelmüket. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

Tartalom Elõzõ Következõ

Eleje Homepage