Tartalom Elõzõ Következõ

BETHLEN ISTVÁN (MDF): Elnök Úr! Köszönöm a szót. Nincs ugyan okom rá, de megteszem, soha nem beszéltem ebben a Házban három év alatt hoszszan, úgyhogy akinek a 33 perc sok volt, attól elnézést kérek, de azt hiszem, alapvetõ kérdésrõl volt szó. (13.00) Funkcionárius parlament - Filló Pálnak mondom, szintén nagyon komolyan véve a fölszólalását -: nem azt értettem, hogy a legjobb képviselõk, hanem funkcionárius parlament, és még egyszer, nem a kommunistára vagy a nemzeti szocialistára utalok, hanem sajnos, a Németországban, Ausztriában és más országokban is meglévõ igen nagy veszélyre. Különben egyetértek természetesen a fölsorolásával. Katona Béla nem akarta kimondani a szót, hogy hazugság, persze, hogy kimondta. És azt is hozzátette, hogy rossz az emlékezõtehetségem. Hát kérem, õ nem figyelt. Hajszálpontosan Katona Béla az 1999. évi LV. törvény (Bejczy Sándor: 1989.) módosításával foglalkozó javaslatáról beszéltem, ami nem a törvény, a Parlament határozati javaslata volt. Ez két különbözõ pár cipõ. És az igazság az, hogy két ülésen is nem volt jelen, amikor ezt a most tárgyalt módosító javaslatát tárgyalta a magyar Parlament. Tehát nem én nem mondtam igazat, és nem az én emlékezõtehetségem rossz. Mi az én problémám ezzel a beterjesztéssel? Még egyszer visszatérek a dr. Hack Péter-, Matyi László-féle javaslatra, amely egy nagyon tisztességes javaslat volt, és amely valóban megérdemelt volna - ha teljesen más is hasonló kiindulásból a végkövetkeztetésünk - egy idejekori alapvetõ, minden kérdésre, éppen a funkcionális parlament veszélyére kitérõ tárgyalást. Nagyon nagy hiba volt, hogy nem tárgyaltuk meg, nem tudom, hogy kik döntöttek így, nem tudom, hogy házbizottsági döntés volt-e avagy más, mindenesetre óriási hiba volt. A lényeg az, hogy amikor ezt nem tárgyaltuk meg idejében pró és kontra, most a Katona Béla-javaslattal foglalkozunk, most már figyelembe véve, hogy ennek volt egy elõzménye, de még az elõzmény is igencsak beleesett már a nagyon-nagyon idejekorán - és ezt semmi nem mutatja jobban, mint a médiareakciók - meginduló választási hadjáratba. Ez volt az én problémám a Katona Béla-féle javaslattal, ellentétben a dr. Hack Péter-, Matyi László-féle javaslattal. Nagyon igaza volt Hack Péternek. Természetesen elõfordulhat az is - és magam is tudok olyan esetet, vagyok elég objektív -, hogy kinevezésekre is sor került kormány részrõl felügyelõbizottsági vagy igazgatósági tagságba, amely nem volt föltétlenül igazán szaktudással indokolható. De kérem szépen, akkor itt az ellenzéknek van egy hihetetlenül éles fegyvere: az interpelláció. És a magyar médiák nem olyanok, hogy egy ilyen esetet nem a legnagyobb örömmel vállalnának fel, és járnának utána, hogy valóban valaki azért lett-e egy ilyen pozícióba kinevezve, mert így akarta a Kormány valamiért megjutalmazni. És ugyanez vonatkozik tulajdonképpen akkor Balás István fölszólalására is. Kérem szépen, mekkora botrány lenne ebben az országban, mennyit foglalkozna ezzel - nagyon helyesen - az ellenzék interpelláció keretében, és a magyar médiák, nagyon helyesen, ha egy képviselõt azért bocsátanának el egy ilyen pozícióból, mert nem tesz eleget ellenõrzõ funkciójának, és pont ezért, mert eleget tesz az ellenõrzõ funkciójának, a Kormány elbocsátja ebbõl a pozíciójából. És akkor egy szó, nem akartam megtenni, de hadd tegyem meg. Hack Péter számomra érthetetlen módon elsõ hosszú, nagyon jó fölszólalásában még Csurka Istvánra is hivatkozott, aki mint volt MDF-es alelnök azt mondotta, hogy ez egy fegyelmezési eszköz, hogy ki hova kerül. Ezt most nem Hack Péternek mondom természetesen, hanem a nyilatkozó Csurka Istvánnak, és ugyanez vonatkozik Balás Istvánra is. Kérem szépen, az nem fegyelmezési eszköz, hogyha valaki fölvesz 28 millió forintot egy bizonyos teljesítményért, ezt nem teszi meg, a Kormány, illetõleg a megfelelõ hatóság visszaköveteli. Kérem szépen, ez minden demokráciában, minden jogállamban így van: a Kormány, a megfelelõ szervek akkor vétettek volna óriásit, ha nem követelnék meg ennek az összegnek a visszafizetését. Ennek semmi köze ahhoz, hogy a Kormány fegyelmez vagy nem fegyelmez. A felvett pénzeket a világon mindenütt vissza kell fizetni, ha az ember azt a teljesítményt, amire ezt fölvette, nem teljesíti. Azzal szeretném befejezni, hogy a legtöbb fölszólalással lényegében egyetértek. Mi a probléma Katona Bélával? 1. Késõn került be. 2. Nem elég messzemenõ. Ha mi komolyan vesszük a dolgokat, akkor valóban oda kell eljussunk, hogy mindenki, aki a poltikai, társadalmi, gazdasági élet vezetõ pozícióiban van, üvegzsebbel rendelkezzen, ellenõrizhetõ legyen. Erre céloznak a mi javaslataink, és ezért kérem a tisztelt Házat, hogy majd adandó alkalommal javaslatainkat támogatni szíveskedjék. Köszönöm szépen. (Szórványos taps.)

Homepage