TartalomElõzõKövetkezõ

ELNÖK: Köszönöm szépen. G. Nagyné dr. Maczó Ágnes képviselõ asszony, független kisgazdapárti képviselõ kérdést kíván intézni a belügyminiszterhez Sztanicska önállósága címmel. A képviselõ asszonyt illeti a szó. (Közbeszólás: Szanticska!) Szanticska a község helyes neve. G. NAGYNÉ DR. MACZÓ ÁGNES (FKgP): Tisztelt Elnök Úr! Kedves Képviselõtársaim! Magyarország legkisebb települése Szanticska, amely választókörzetemben található. Egyetlen állandó õslakosa van e kicsiny falunak, Nagy Etelka néninek hívják. Aki kisétál a temetõbe, megszámolhatja, hányan éltek itt valaha, Abaújlak közelében egy kicsi mellékúton lehet abba a völgykatlanba eljutni, ahol Szanticska húzódik. A 18., 19. században egyesült Újlakkal, és Újlakszanticskának hívták. Külön temploma bizonyítja, hogy a két település el is különült egymástól. A házak most üresek. A szerszámok az udvarokon, a bútorok a házakban mind ott vannak érintetlenül. Az egykori lakók földmûveléssel, állattenyésztéssel, méhészettel foglalkoztak. A falu egyik lakója, Róza néni, aki azóta már meghalt, azt mondta: valamikor ez mennyország volt. A falu végén egy parasztporta udvarán egy vállalkozó szellemû fiatalember táborhelyet épít. Szeretne itt táncháztalálkozókat, népi mesterségeket tanító táborokat szervezni, hozzá is kezdett. Néhány házat megvásároltak, városról vidékre költöznek, s a falu lakossága egyre bõvül. Jelenleg már 10-15-20 ideiglenes lakója is van. Tudjuk, hogy Abaújban több település a klinikai halálból támadt föl, és nem is egyszer a történelem folyamán. A helyzetet nehezíti, hogy e falu szomszédságában Abaújlak van, amely település önmaga is nagyon nagy gondokkal küzd. Ott 152 lakos él, és több mint 80%-uk 65 éven felüli. Hogyan segíthetne ez a település e kicsiny Szanticskának, amikor 18 gyermek közül 4 óvodás, 8 általános iskolás? A gyermekek Felsõvadászra járnak busszal, ide orvos kéthetente jár, a kutak vízminõsége rossz, nem is várható, hogy egészséges ivóvíz lesz, mert már nincs kinek. Egyedül ravatalozót építettek itt, mert erre még szükség volt. Kultúrháza használhatatlan, lepusztult könyvtára van, s nem is nagyon használják. A régi iskola üres, szolgálati lakása üres. Üdülõt szeretnének kialakítani, lenne rá igény, lennének üdülõk, de pénzük nincs. Az élelmiszer-ellátás nagyon rossz. Hetente egyszer van tej, tejtermék. A kenyér minõsége nagyon rossz. Hentesáru egyáltalán nincs. Három éve még e faluban a 150 lakos több mint száz tehenet tartott, most már fele sincs. Húsz fõnek kellene valamilyen munkalehetõség a lehetõ legközelebb. Ettõl a falutól segítséget Magyarország legkisebb települése nem kaphat. Mégis lennének, akik letelepednének. Azzal a kéréssel fordultak hozzám, próbáljam megkérdezni, számíthatnak-e arra, hogy bármilyen támogatást kapjanak, hisz a székhely szomszédos községtõl, Abaújlaktól erre belátható idõn belül az õ anyagi lehetõségeikhez mérten nem számíthatnak. Kérdésük az, hogy önállóságra lesz-e lehetõségük, ha kiköltöznek 50-en, esetleg 100-an a faluba, és lesz-e lehetõségük arra, hogy valaha önállóságot kapjanak? Köszönöm, hogy meghallgattak.

Homepage