TartalomElõzõKövetkezõ

DR. ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: Elnök Úr! Tisztelt Ház! Televízió és rádió elõtt ülõ Honfitársaim! Bejelentésem, tájékoztatásom részben személyes jellegû. Engedjék meg, hogy tájékoztatást adjak az orvosi kezelésemmel összefüggõ távollétemrõl. A kezelést végzõ orvoscsoport állásfoglalása alapján október 6-ától körülbelül négy héten keresztül vizsgálatom, kezelésem, illetve ezeknek függvényében esetleges beavatkozás Kölnben, Németországban folytatódik. Az Alkotmány 33. §-a (2) bekezdése, illetve a 4/1992-es miniszterelnöki rendelet alapján helyettesítésemet a belügyminiszter úr látja el. Természetesen a helyettesítési jogkör gyakorlása idõszakában is mindazokban a kérdésekben, amelyek indokolttá teszik a velem való konzultációt, a kapcsolattartás biztosított, Köln, Bonn nagykövetség, hasonlóan más eddigi külföldi tartózkodásokhoz. Kezelésem és vizsgálatom nem akadályoz abban, hogy tájékozódó vagy konzultációs megbeszélésre kerüljön sor. Kérem az Országgyûlést, kérem az ország lakosságát, hogy ebben a felelõsségteljes helyzetben is, ami tekintetében egyébként bizalommal nézek azért a jövõbe, térségünkben, bízom abban, hogy nem kerül sor súlyos konfliktusra, a belsõ kérdésekben is úgy gondolom, hogy az õszi idõszakban a természetes politikai küzdelmek közepette is az ország, az Országgyûlés és a kormányzat sikeresen folytathatja a tevékenységét, megõrizhetjük az ország stabilitását, és felelõsségteljes magatartást tanúsítunk. Miután nem voltam még távol több mint hároméves kormányzásom idõszakában sem szabadságon, sem egyéb alkalommal, kérem az Országgyûlés megértését. Ez alkotmányjogilag és minden egyéb szempontból teljesen korrekt és elõkészített távollétem lesz. Köszönöm megértésüket, és bízom az Országgyûlés munkájának folytatásában, és bízom abban, hogy az Országgyûlés minden tagja megértéssel követi a további eseményeket. Köszönöm, hogy meghallgattak. Egyéb külpolitikai eseményekrõl Kelemen államtitkár úr fog egy összefoglalót adni. Köszönöm szépen. (Taps minden oldalon.)

Homepage