Tartalom Előző Következő

DR. ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: Elnök Úr! Tisztelt Ház! Televízió és rádió előtt ülő Honfitársaim! Bejelentésem, tájékoztatásom részben személyes jellegű. Engedjék meg, hogy tájékoztatást adjak az orvosi kezelésemmel összefüggő távollétemről. A kezelést végző orvoscsoport állásfoglalása alapján október 6-ától körülbelül négy héten keresztül vizsgálatom, kezelésem, illetve ezeknek függvényében esetleges beavatkozás Kölnben, Németországban folytatódik. Az Alkotmány 33. �-a (2) bekezdése, illetve a 4/1992-es miniszterelnöki rendelet alapján helyettesítésemet a belügyminiszter úr látja el. Természetesen a helyettesítési jogkör gyakorlása időszakában is mindazokban a kérdésekben, amelyek indokolttá teszik a velem való konzultációt, a kapcsolattartás biztosított, Köln, Bonn nagykövetség, hasonlóan más eddigi külföldi tartózkodásokhoz. Kezelésem és vizsgálatom nem akadályoz abban, hogy tájékozódó vagy konzultációs megbeszélésre kerüljön sor. Kérem az Országgyűlést, kérem az ország lakosságát, hogy ebben a felelősségteljes helyzetben is, ami tekintetében egyébként bizalommal nézek azért a jövőbe, térségünkben, bízom abban, hogy nem kerül sor súlyos konfliktusra, a belső kérdésekben is úgy gondolom, hogy az őszi időszakban a természetes politikai küzdelmek közepette is az ország, az Országgyűlés és a kormányzat sikeresen folytathatja a tevékenységét, megőrizhetjük az ország stabilitását, és felelősségteljes magatartást tanúsítunk. Miután nem voltam még távol több mint hároméves kormányzásom időszakában sem szabadságon, sem egyéb alkalommal, kérem az Országgyűlés megértését. Ez alkotmányjogilag és minden egyéb szempontból teljesen korrekt és előkészített távollétem lesz. Köszönöm megértésüket, és bízom az Országgyűlés munkájának folytatásában, és bízom abban, hogy az Országgyűlés minden tagja megértéssel követi a további eseményeket. Köszönöm, hogy meghallgattak. Egyéb külpolitikai eseményekről Kelemen államtitkár úr fog egy összefoglalót adni. Köszönöm szépen. (Taps minden oldalon.)