TartalomElõzõKövetkezõ

DR. ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Én eredetileg elsõsorban azért kértem szót, hogy az Országgyûlést tájékoztassam arról, hogy ma a Kormány párhuzamosan ülést tart, most kezdõdik a minisztertanács, tehát a mai ülésen egy-egy miniszter, illetve a politikai államtitkárok fogják képviselni a Kormányt. Ezt kívántam a tisztelt Ház tudomására hozni, hogy párhuzamosan ülésezik, és azok a miniszterek tudnak itt lenni, akiknek közvetlenül a feladatkörébe tartozó tárgyáról folyik a vita. Torgyán József képviselõ úr felszólalásával kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy mindent, ami törvényes, és mindent, ami a törvény határain belül van, azt kívánja csak a Magyar Demokrata Fórum és nyilvánvalóan a koalícióban részt vevõ pártok s meggyõzõdésem szerint az ellenzék is érvényesíteni. Abban az esetben, ha ebben bármilyen félremagyarázható vagy nem tisztázott körülmény áll fenn, akkor módunkban van akár törvénymódosítást kezdeményezni, akár ezzel kapcsolatos értelmezésrõl vitatkozni, de egy biztos, hogy sem a Magyar Demokrata Fórum, és meggyõzõdésem szerint egyetlen politikai párt sem teszi ki magát annak, hogy a választási kampány idõszakában jogellenes lépést tesz és jogellenes magatartást tanúsít. Az már elhangzott, hogy az európai és a nemzetközi demokratikus pártok szervezetei - beleértve az EDU-t, az IDU-t, a Kereszténydemokrata Internacionálét - felfüggesztették a Független Kisgazdapárt részvételét az elmúlt idõszakban. Bármily komikusnak minõsíti Torgyán József úr a Surján miniszter úr, illetve elnök úr által elmondottakat, a magyar küldöttségek valóban tartózkodtak, éppen azért, hogy ilyen látszat ne legyen. S bármennyire hihetetlennek tûnik számára, semmiféle hátsószobai intrika a részünkrõl nem folyt, annál is inkább, mert Torgyán József elnök úr és mások politikai fellépései, operettbemutatói prózában (Derültség.) - aminek most is tanúi voltunk - elegendõk voltak arra, hogy megdöbbenést keltsenek ezekben a pártokban, és bizonyos jó ízlésbõl cselekedtek így. Ez tehát éppen azért van, mert 1989-ben - még az ellenzéki idõszakban - a Magyar Demokrata Fórum, az akkori független kisgazdapárti vezetõség s a Kereszténydemokrata Néppárt felvételt nyert ezekbe a szervezetekbe, amelyikeknek Surján elnök úrral - két szervezetet alapul véve - alelnöki tisztségét is betöltjük. Ha már ez szóba kerül, még egyszer biztosítva a tisztelt Házat, hogy semmiféle jogszerûtlenséget nem követünk el, s nem tartom helyesnek, hogy ilyen pártvitákat idehozunk a Ház elé (Közbeszólás a jobb oldalon: Helyes.), s kénytelenek vagyunk rá felelni (Taps a kormánypártok padsoraiban.) a jegyzõkönyv miatt és az ország nyilvánossága miatt, de az ilyen belsõ pártvitákat pártfórumokon vagy gyûléseken, vagy a televízióban, rádióban, vagy nem tudom hol kell elintézni. De ha már így cselekedett, akkor itt egy levéllel kapcsolatban legyen szabad megemlítenem, hogy ha ilyen finnyás Torgyán képviselõ úr, akkor miért használ állandó levelezésben egy ilyen levélpapírt (Felmutatja.), persze színesben, egy párt, egy Független Kisgazdapárt levélpapírjaként, aminek elsõ címere mindnyájunk közös állami címere, a magyar címer. A második a 12 európai közösség (Király Zoltán: Ez nem pártgyûlés! - Feláll és távozik.) s a harmadik a Világi Liga a Szabadságért és Demokráciáért és csak negyedik a Kisgazdapárt. Szerintem ez sokkal inkább csodálkozásra ihleti az embert, hogy valaki ilyen jellegû levélpapírt használhasson Magyarországon (Moraj és mozgás az ellenzék padsoraiban. - Mádai Péter: Nem ezért jöttünk ide. - Feláll és távozik.) annak ellenére+ úgyhogy ez helytelen. Köszönöm, hogy meghallgattak, és köszönöm azt, hogy a mai párhuzamos kormányüléssel folyó parlamenti ülésben tudomásul veszik, hogy a képviselõk szóljanak. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

Homepage