Tartalom Előző Következő

DR. ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Én eredetileg elsősorban azért kértem szót, hogy az Országgyűlést tájékoztassam arról, hogy ma a Kormány párhuzamosan ülést tart, most kezdődik a minisztertanács, tehát a mai ülésen egy-egy miniszter, illetve a politikai államtitkárok fogják képviselni a Kormányt. Ezt kívántam a tisztelt Ház tudomására hozni, hogy párhuzamosan ülésezik, és azok a miniszterek tudnak itt lenni, akiknek közvetlenül a feladatkörébe tartozó tárgyáról folyik a vita. Torgyán József képviselő úr felszólalásával kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy mindent, ami törvényes, és mindent, ami a törvény határain belül van, azt kívánja csak a Magyar Demokrata Fórum és nyilvánvalóan a koalícióban részt vevő pártok s meggyőződésem szerint az ellenzék is érvényesíteni. Abban az esetben, ha ebben bármilyen félremagyarázható vagy nem tisztázott körülmény áll fenn, akkor módunkban van akár törvénymódosítást kezdeményezni, akár ezzel kapcsolatos értelmezésről vitatkozni, de egy biztos, hogy sem a Magyar Demokrata Fórum, és meggyőződésem szerint egyetlen politikai párt sem teszi ki magát annak, hogy a választási kampány időszakában jogellenes lépést tesz és jogellenes magatartást tanúsít. Az már elhangzott, hogy az európai és a nemzetközi demokratikus pártok szervezetei - beleértve az EDU-t, az IDU-t, a Kereszténydemokrata Internacionálét - felfüggesztették a Független Kisgazdapárt részvételét az elmúlt időszakban. Bármily komikusnak minősíti Torgyán József úr a Surján miniszter úr, illetve elnök úr által elmondottakat, a magyar küldöttségek valóban tartózkodtak, éppen azért, hogy ilyen látszat ne legyen. S bármennyire hihetetlennek tűnik számára, semmiféle hátsószobai intrika a részünkről nem folyt, annál is inkább, mert Torgyán József elnök úr és mások politikai fellépései, operettbemutatói prózában (Derültség.) - aminek most is tanúi voltunk - elegendők voltak arra, hogy megdöbbenést keltsenek ezekben a pártokban, és bizonyos jó ízlésből cselekedtek így. Ez tehát éppen azért van, mert 1989-ben - még az ellenzéki időszakban - a Magyar Demokrata Fórum, az akkori független kisgazdapárti vezetőség s a Kereszténydemokrata Néppárt felvételt nyert ezekbe a szervezetekbe, amelyikeknek Surján elnök úrral - két szervezetet alapul véve - alelnöki tisztségét is betöltjük. Ha már ez szóba kerül, még egyszer biztosítva a tisztelt Házat, hogy semmiféle jogszerűtlenséget nem követünk el, s nem tartom helyesnek, hogy ilyen pártvitákat idehozunk a Ház elé (Közbeszólás a jobb oldalon: Helyes.), s kénytelenek vagyunk rá felelni (Taps a kormánypártok padsoraiban.) a jegyzőkönyv miatt és az ország nyilvánossága miatt, de az ilyen belső pártvitákat pártfórumokon vagy gyűléseken, vagy a televízióban, rádióban, vagy nem tudom hol kell elintézni. De ha már így cselekedett, akkor itt egy levéllel kapcsolatban legyen szabad megemlítenem, hogy ha ilyen finnyás Torgyán képviselő úr, akkor miért használ állandó levelezésben egy ilyen levélpapírt (Felmutatja.), persze színesben, egy párt, egy Független Kisgazdapárt levélpapírjaként, aminek első címere mindnyájunk közös állami címere, a magyar címer. A második a 12 európai közösség (Király Zoltán: Ez nem pártgyűlés! - Feláll és távozik.) s a harmadik a Világi Liga a Szabadságért és Demokráciáért és csak negyedik a Kisgazdapárt. Szerintem ez sokkal inkább csodálkozásra ihleti az embert, hogy valaki ilyen jellegű levélpapírt használhasson Magyarországon (Moraj és mozgás az ellenzék padsoraiban. - Mádai Péter: Nem ezért jöttünk ide. - Feláll és távozik.) annak ellenére+ úgyhogy ez helytelen. Köszönöm, hogy meghallgattak, és köszönöm azt, hogy a mai párhuzamos kormányüléssel folyó parlamenti ülésben tudomásul veszik, hogy a képviselők szóljanak. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)