Tartalom Következõ
 r+ '  n  y                n
        Az Országgyûlés nyári rendkívüli ülésszakának
                 6. ülésnapja
             1993. július 2-án, pénteken
           (Az ülésnap kezdete: 9 óra 3 perc
              - Elnök: Szabad György -
         Jegyzõk: Boros László és dr. Horváth József)
  

ELNÖK: Tisztelt Országgyûlés! Köszöntöm képviselõtársaimat, kedves vendégeinket, a közvetítésre figyelõ minden honfitársunkat. Nyári rendkívüli ülésszakunk 6. ülésnapját megnyitom. Bejelentem, hogy az ülés vezetésében Boros László és Horváth József jegyzõk lesznek segítségemre. Mai ülésünkrõl elõzetesen 37 képviselõtársunk jelentette be távolmaradását. Amennyiben valamelyikük mégis meg tudott jelenni, kérem szíves jelzését. Senki sem jelentkezett. Tisztelt Országgyûlés! A Szabad Demokraták Szövetsége képviselõcsoportjának támogatásával napirend elõtt Mécs Imre képviselõtársunk kíván szólni. Képviselõ urat illeti a szó.

Homepage