TartalomElõzõKövetkezõ

DR. SÓVÁGÓ LÁSZLÓ (MDF): Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszter Úr! Egyesek szerint két alapvetõ hiba követhetõ el egy elképzelt beruházással kapcsolatban: gazdaságilag megalapozott terv meg nem valósítása, illetve nyilvánvalóan megvalósíthatatlan elképzelés gazdasági realitásként történõ feltüntetése. Amennyire nem divat ma a nehezen mutatkozó, szerény eredmények elismerése, annyira felüti fejét egy másik jelenség is: látványos, de meg nem alapozott tervek megvalósíthatóságáról fényes elképzeléseket hirdetni, realitásként feltüntetni az anyagiak hiányában ma még csak álomnak tûnõt. A fenti eszmefuttatás, annak is utóbbi fordulata jut eszembe, valahányszor a déli autópálya létesítésérõl, terveirõl olvasok a különféle sajtótermékekben. A tervek büszkeséggel tölthetnének el bennünket. Több 100 kilométer hosszú autópálya, fényes jövõ az érintett területeknek; kapcsolódás Európához. Nem is a célokkal van bajom; magam is lelkesen pártolnék egy ilyen tervet. A megvalósíthatóságot illetõen vannak komoly aggályaim. Képviselõi köteleségemnek érzem, hogy hozzájáruljak a kép tisztázásához. A napokban olvastam: részvénytársasággá alakul a Déli Autópálya Kft. (14.50) Ha ez tisztán magánvállalkozás lenne, akkor is szólnom kellene, de itt áttételesen közpénzekrõl is szó van, a társaság alapítói között - nem is kis számban - önkormányzatok is szerepelnek. Maguk a terv készítõi sem rejtik véka alá: a beruházás tervezett költsége lényegesen meghaladja a 200 milliárd forintot. Állami pénz erre nem jut, derül ki a Parlament elõtt is ismert, 2000-ig szóló közútfejlesztési tervbõl. A szervezõk külföldi tõkére számítanak. Ismerve az országba bejövõ külföldi tõke mértékét, ez a költségekre akkor sem lenne elegendõ, ha több évig minden külhoni pénzt erre a célra fodítanának. Van olyan vélemény is, hogy néhányan jól megélnek ebbõl az álomból, õk nem is akarják tudomásul venni a pénzügyi realitásokat. Miniszter úr! Reális határidõn belül megvalósíthatónak tartja-e a déli autópályát, különös tekintettel annak lehetséges anyagi fedezetére? Helyesnek tartja-e, hogy az önkormányzatok kisebb-nagyobb összegekkel részt vállalnak a részvénytársaság megalakításában? Kap-e engedélyt a társaság egy ilyen bizonytalannak tûnõ vállalkozás megvalósításához? Nem érezhetik-e magukat becsapottaknak a társaságban érintettek? Vagy hogy a kérdés címét megismételjem: út épül-e a délibábos Hortobágy mentén, avagy délibáb-e az út ötlete? Köszönöm válaszát.

Homepage