TartalomElõzõKövetkezõ

DR. FEKETE GYULA (MDF): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselõtársaim! Felszólalásomat Palkovics Imre képviselõtársam felszólalása inspirálta. (Dr. Szabó Iván: Újabb egy perc neki!) Képviselõtársam úgy említette a Monopoly javaslatát, úgy érzékeltette ezt hozzászólásában, hogy: "munkacsoportunk magatartása, nem véve tudomást a kormány és a szakszervezetek megállapodásáról, áttételesen nem szolgálja a társadalmi békét." Most sok-sok levelet lehetne felhozni annak bizonyságául, hogy a lakosság valóban úgy érzi, hogy a szakszervezeti vagyon közvagyon, hiszen gyakorlatilag minden dolgozónak szakszervezeti tagnak kellett lennie a múltban. Nagyon sokan érzik úgy, hogy a szakszervezetek összessége nem fedi le a munkavállalók szükséges érdekképviseletének kívánatos tevékenységi körét. Be kell vonni a vagyonfelosztásba emiatt szociális, érdekvédõ alapítványokat, szervezeteket és kamarákat. Nemcsak lakossági fórumok és társadalmi viták igazolják ezt a véleményt, hanem most hadd utaljak egy televíziós mûsorra, a Monopoly csoport a Hõmérõ címû mûsorban látványosan meg tudta védeni az álláspontját az ott szereplõ szakszervezeti vezetõkkel szemben. Kõrösi Imre képviselõtársunk képviselte a Monopoly véleményét a társadalmi vitában, és a közönség ezt a véleményt ismerte el legjobban szavazataival. Hadd utaljak még arra, hogy a Kormány és a szakszervezetek közötti megállapodás több pontja nagyon sértette az állampolgárok igazságérzetét. Ez ugyan most nem a vagyon kérdése, de az érdekképviselet kérdése. Például gondolok arra, hogy a szakszervezetek javaslatára adókedvezményben részesülnek az alkalmazottak, függetlenül attól, hogy magas jövedelmû vezérigazgatók rászorulnak-e erre az adókedvezményre vagy sem, ugyanakkor a szakszervezetek javaslatára a gyermekes családok elestek a korábbi adóalap-kedvezménytõl. Emiatt például jogosan mondhatják a Szülõi Kamara képviselõi vagy a Nagycsaládosok Országos Egyesületének képviselõi, hogy õk jobban képviselik a lakosság érdekeit, mint akármelyik más szakszervezet, és részt kívánnának venni ezért a választásokon. Köszönöm a figyelmüket. (Taps.)

Homepage