TartalomElõzõKövetkezõ

DR. ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: Elnök Úr! Tisztelt Ház! Õszintén sajnálom, hogy az elsõ ülésnapon meg kell szólalnom - és ez ügyben. Nem akarom viszont, hogy Torgyán képviselõ úr a döbbenet közepette töltse a mai napot+ (Derültség.)+, ezért - valóban csak a jegyzõkönyv részére - rögzíteni kívánom, hogy a pártok a Parlament megalakulása elõtt - ezt jegyzõkönyv, fényképek õrzik - megállapodtak abban, hogy hogyan osztják fel arányosan a parlamenti bizottsági helyeket valóban a választási eredményeknek megfelelõen, elnökök, alelnökök stb. A megállapodás szervezeti része egy hatpárti ülés keretében történt. Szerencsére itt vannak az aláírók - az egyik Torgyán József képviselõ úr+ (Derültség.) Ott történt a megállapodás, és nem jelentettek be semmiféle ilyen igényt. Voltak vélemények. Csak egy példát mondok: a Szabad Demokraták Szövetsége ahhoz ragaszkodott - parlamenti szokások alapján -, hogy a költségvetési bizottság elnöke feltétlenül ellenzéki párti legyen, a legnagyobb ellenzéki párt képviselõje. Ezt is tudomásul vettük+ Nem sorolom el. A Kisgazdapárt a honvédelmi bizottsági elnöki tisztséget fogadta el, és ez lett a Kisgazdapárté. Ahhoz tehát semmiféle kétség nem fér - és 1990 áprilisában ugyanígy, ugyanilyen megállapodás történt a Szocialista Párt részérõl, természetesen a lelépõ kormányzat részérõl az igények között, mint a lehetõségek egyike, a külügyi bizottság. Mi a hatpárti együttmûködés és a hatpárti külpolitika reményében, valóban tudomásul vettük a Szocialista Párt jelölését, és személy szerint sem emeltünk semmiféle kifogást. Nyugodtan mondhatom, hogy az átmenet idõszakában, nemzetközi viszonylatban is ez a változás és a folytonosság nagyon jó megoldásnak tûnt. Ennyit szerettem volna elmondani. Ha turpisságokat akarunk elkövetni, akkor jobb ötletünk van. (Derültség.) Köszönöm szépen. Nem kívánok ehhez többet szólni. Horn Gyula elnök úr bejelentését természetesen tudomásul vesszük, eddigi együttmûködésünket megköszönjük, és természetesnek tartjuk, ha a Szocialista Párt adja a következõ elnököt is. Köszönöm. (Taps.)

Homepage