TartalomElõzõKövetkezõ

DR. ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: Tisztelt Ház! Nem feltétlenül szóltam volna, de úgy látom, hogy Gál képviselõ úr nagyon nagy kitekintést akar tenni az európai és a magyar jogfejlõdésben - két és fél órában jelölte meg. Én azt hiszem, neki is hasznára vált: nem olyan sokszor hallotta ezeket a vitákat egy parlamentáris rendszerben, hogy ez ne vált volna hasznára. (Derültség a jobb oldalon.) A másik - szellemesnek szánt - megjegyzése a helytartótanácsra és az európai jogfejlõdésre vonatkozott, kétségesen. Alkalmas idõben rendelkezésre állok egy olyan vitában, egy olyan konferencián, ahol végre összehasonlítjuk a mai alkotmány- és kormányzati rendszert az európai jog- és kormányzati rendszerrel: akkor nem fognak csacska tanulmányok születni a Parlamenten kívül, amelyek afféle politikai mikiegerekbe oltott intimpistik megjegyzései alapján születtek a legutóbbi idõben+ (Derültség a jobb oldalon.)+, és ahol kormányzati kérdéseket úgy próbálnak beállítani, mint hogyha Magyarországon valami ósdi, múlt századi vagy még annál is régebbi kormányzati rendszer lenne. A magyar kormányzati rendszer a közösen elkészített Alkotmány alapján pontosan lefedi a legmodernebb alkotmányos és kormányzati rendszert, a gazdasági kabinettõl kezdve számos intézményünkig. Úgyhogy nagyon kár, ha egyesek úgy állítják be, mintha itt valamilyen elmaradott kormányzati rendszerrõl kellene vitatkozni, ami nem felel meg az európai normáknak. Mintha Európában parlamentek kormányoznának! Kérem, Franciaországban a negyedik köztársaság pontosan ebbe bukott bele, hogy a parlament olyan feladatokat vállalt magára, amik nem parlamenti kérdések. Tessék megnézni a jól mûködõ parlamenteket, hogy azok milyen pontosan választják el ezeket a kérdéseket! Ettõl még kritizálhatja a Parlament a Kormányt - természetes dolog! De egyszer érdemes ezt a vitát lefolytatni, pláne, amikor az Európai Közösséghez csatlakozni akarunk - mert nagy zavarok fognak utódainknál bekövetkezni, ha nem készülünk föl erre idõben, és nem végezzük el ezt a munkát. Ami a helytartótanácsot illeti: egy fél mondatban utaltam arra - amit bizonyára jogtörténeti tanulmányai során nagyon pontosan megtanult -, hogy az európai és a magyar jogfejlõdésben a kormányszékek korszaka, a kollegiális rendszer, majd pedig a miniszteri felelõsség elve hogy érvényesült Európában és 1848 után Magyarországon. Kizárólag erre utalt részemrõl egy zárójelbe tett fél mondat, úgyhogy ennek az ilyetén módon való felidézése szellemes - amit köszönök -, de egyébként értelmetlen. Nagyon köszönöm. (Taps a jobb oldalon.)

Homepage