TartalomElõzõKövetkezõ

DR. ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: Röviden. Tisztelt Ház! A Kormányt érte a vád, bármely fórumon. És nem hiszem, hogy amennyiben ez így hangzott el, ahogy kérdeztem, a sajtóban - ezek szerint így hangzott el - egy nemzetközi, államközi megállapodást és tárgyalást tett kritika tárgyává, és azt hamisan mutatta be a magyar közvéleménynek és a magyar társadalomnak - és ezt a leghatározottabban vissza kell utasítanom. Ami pedig a pártrendezvényeken vagy egyéb helyen történteket illeti: tudtommal ebben a Házban nem olvasta fel például Csurka István a dolgozatát, és mégis kifejezésre juttattam, hogy nem azonosítom magamat annak bizonyos tételeivel - és a Ház számos képviselõje és csoportja kifejezett elhatárolódást kívánt. Úgyhogy azt hiszem, hogy a Házban elhangzanak olyan dolgok, amelyek a Ház falain kívül hangzanak el, ha azok alapvetõ politikai kérdéseket érintenek. Úgyhogy én javaslom, hogy pártrendezvényeken is azt mondjuk, ami igaz+ (Derültség, taps a jobb oldalon és középen.)+, és akkor nem kerül sor ehhez hasonló megkülönböztetésekre. Egyébként, függetlenül mindentõl, én kívánom, hogy Horn Gyula elnök úr sokáig álljon az önök pártja élén. Köszönöm szépen. (Derültség, nagy taps a jobb oldalon.)

Homepage