TartalomElõzõKövetkezõ

ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Én az elõbb kértem már, csak véletlenül Szabad elnök úr belém fojtotta a szót. (Derültség az ülésteremben.) Tehát elsõsorban annyit szeretnék mondani: Az elõterjesztés alapján azokat a jogi kérdéseket, amelyek esetleg rendezetlenek, nyilvánvalóan megvizsgálja az Országgyûlés alkotmányjogi bizottsága. Ha szükségesnek tartják! Az ad hoc bizottságot változatlanul nem tartom indokoltnak. A másik kérdés: Nyilvánvaló, hogy a Kormány, mint minden hasonló jellegû, súlyú vagy egyéb kérdést, megvizsgálja és folyamatosan vizsgálja; ez a felelet Tölgyessy Péter képviselõ úrnak. A harmadik kérdés viszont az, hogy a belügyminiszter úr, aki változatlanul élvezi bizalmamat+ (Zaj a bal oldalon.)+ függetlenül, és bízom benne, hogy a kormánykoalíció bizalmát is néhány kivételtõl eltekintve. És miután nincs itt - és ezt elõzetesen bejelentette és nem most készült ez a programja nyilvánvalóan, aminek következtében távol van a belügyminiszter úr - vagy szerdán, vagy jövõ héten pontos választ fog adni a felvetett kérdésekre. Ennyit szerettem volna korábban elmondani anélkül, hogy a képviselõ urak, illetve hölgyek - amennyiben van jelentkezõ - felszólalását akadályozni kívántam volna, és ezzel elõsegítve azt, hogy amennyiben lerövidíthetõ a vita és az érzelmi, vagy történeti, vagy politikai hangulati elemek helyett ebbe az irányba mehessen tovább. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps.)

Homepage