Tartalom Előző Következő

DR. BOROSS PÉTER belügyminiszter: Elnök Úr! Tisztelt Ház! Amint elnök úr tájékoztatta a tisztelt Házat, a nemzetbiztonsági bizottság javasolta, hogy a Kormány a törvényjavaslatot átdolgozás céljából kérje vissza. A Kormány ezzel a javaslattal egyetért, és ezért kéri az általános vita ismételt megnyitását. Tájékoztatásul bejelentem: az átdolgozásra vonatkozó javaslat magyarázata abban keresendő, hogy száznál több módosító indítvány érkezett, egy szakaszra átlag 15, és ezek is jórészt átfedik egymást. Így a célszerűség is azt diktálja, hogy a tisztelt Ház a javaslatot fogadja el, és tegye lehetővé, hogy a kezelhetőbb törvényjavaslatot terjesszük elő átdolgozás után ismételten. Köszönöm.