Tartalom Előző Következő

ELNÖK: Tehát erre tekintettel kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e az előterjesztés kivételes eljárással történő tárgyalásával. Kérem, szavazzanak! (Megtörténik. - A Ház nem határozatképes.) Meg kell ismételnünk a határozathozatalt. Kérem, mindenki foglalja el a helyét. Kérem a folyosón tartózkodókat is, fáradjanak be valamennyien. Tehát ismét felteszem a kérdést. Kérdezem az Országgyűlést, egyetért-e az előterjesztés kivételes eljárással történő tárgyalásával. Most szíveskedjenek szavazni. (Megtörténik. - A Ház nem határozatképes.) Ez még mindig kevés, bár a határozathozatali idő óta legalább 10 képviselő úr és hölgy fáradt be a terembe. Még egy kicsit várunk. Kérem, foglalja el mindenki a helyét, minden szavazatra szükség van, aki nem a helyén tartózkodik+ Horváth László FIDESZ-es képviselő úr gépét kérem bekapcsolni. Megismételjük a szavazást. Kérem, most senki ne hagyja el a helyét. Tehát kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e a kivételes eljárással történő tárgyalással. Kérem, szavazzanak! (Megtörténik. - A Ház nem határozatképes.) Meg kell ismételnünk. Közben legalább öten befáradtak, hatan. Ismét felteszem a kérdést. Egyetért-e az Országgyűlés az előterjesztés kivételes eljárással történő tárgyalásával. Kérem, szavazzanak! (Megtörténik.) Az Országgyűlés 194 "igen" szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett a kivételes eljárással egyetértett. A Kormány kérte az előterjesztés sürgős tárgyalását is. Most erről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e a sürgős tárgyalással. Kérem, szavazzanak! (Megtörténik.) Az Országgyűlés 204 "igen" szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a sürgős tárgyalást elrendelte. Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály 49/C § (1) bekezdése alapján kijelölöm az alkotmányügyi bizottságot az előterjesztés vitájának lefolytatására. A Kormány kivételes és sürgős tárgyalást kérve benyújtotta az energiapolitikáról szóló tájékoztatóját és országgyűlési határozati javaslatát 6408-as számon. Egyben visszavonta a korábban benyújtott, 549-es számú azonos tárgyú tájékoztatót. Kérdezem az ipari és kereskedelmi államtitkár urat, hogy az előterjesztést meg kívánja-e indokolni.