Tartalom Előző Következő

KIRÁLY ZOLTÁN (független): Tisztelt Elnök Úr! Ez nem annyira viszonválasz, mint inkább csak egy apró megjegyzés vagy ha úgy tetszik, helyreigazítás. A Szilasy képviselőtársam által elmondottak ugyanis pontosan jelzik azt a törekvést, amit Csurka István is elutasított felszólalásában, hogy milyen szándékok mozognak itt a csúsztatásra és az őáltala elmondottak mintha olybá tűnnének, hogy a sajtó előre tudott arról és beharangozta az én felszólalásomat. Szeretném neki elmondani, hogy erről szó sem volt, én frakcióvezetőmnek vagy képviselőcsoport-vezetőmnek csütörtökön délelőtt jelentettem be, hogy fel kívánok szólalni napirend előtt, és a házbizottsági ülésről tudósító újságok hozták le név szerint mind a négy, akkor felmerült nevet, illetve felszólalni kívánó képviselő nevét, közöttük az enyémet is. Nem a sajtó ármánykodása volt, a sajtó a dolgát tette, tudósított a házbizottsági ülésről.