Tartalom Előző Következő

KIRÁLY B. IZABELLA (MDF): +vívja a valódi rendszerváltásért a harcát. Ezeket az embereket biztosította támogatásáról több ezer ember. (Zaj.) Azon tehát nem csodálkozom, hogy a médiumok nem a lényegről beszélnek. A szólás- és a véleményszabadság ugyanis egyelőre csak az ő előjoguk, hát ezen az előjogon sikerült rést ütnie négy képviselőnek. Azon viszont fölöttébb csodálkozom, hogy az elnök úr a sajtódiktátor Gombár Csabának a levelére+ (Zaj.)+, aki korábban megcsúfolta a Parlament bizottságát, azonnal ügyrendi bizottság elé küldött és utalt bennünket. És ez ellen messzemenően tiltakozom! (Zaj.) Gombár és Hankiss urak jobban tennék, ha megtanulnák, mit jelent a parlamenti demokrácia és a népképviselet. Nekünk senki nem tilthatja meg, hogy a közakarat és a népakarat mellé álljunk! Nem tilthatják meg nekem, hogy +56 Corvin-közi parancsnokával, Pongrácz Gergellyel kézenfogva teljesítsem a kötelességemet! (Felzúdulás. - Zaj.) Ott voltam 22-én+ (Az elnök csenget.) + és 24-én, és ott leszek szeptember 17-én is a következő tüntetésen, és remélem, Göncz Árpád, Hankiss Elemér és Gombár Csaba is ott lesznek. Kiállnak a nép elé, mint ahogyan a mi minisztereink és államtitkáraink ezt minden alkalommal bátran megteszik és keresik a megegyezést. (Zaj. - Taps a kormánypártok soraiból.)