Tartalom Előző Következő

SZILASY GYÖRGY (MDF): Olyan demokráciában éltünk több mint 40 éven keresztül, amelyet Sztálin, Rákosi és Kádár elvtársak neve fémjelzett. Ebben a demokráciában sem tartották szükségesnek a megvádoltak megkérdezését, és ebben a demokráciában börtönözték be honfitársainkat anélkül, hogy bizonyítást nyert volna a terhükre rótt cselekmény. Egy másik kérdés is felmerült. Magatartásunkkal milyen törvényi tényállásba ütköző cselekményt követtünk el? Erről sem nyilatkozott senki, és nem jelölte meg azt a törvényhelyet, amelyet megsértettünk. Vagy talán nincs is olyan törvény, amely magatartásunkat tiltaná? Az ügyben nyilatkozó jogtudós urak bizonyára ismerik a szintén ősrégi nulla poena sine lege elvet, amely szerint nincsen büntetés törvény nélkül. Tehát ha nem sértettünk most hatályos törvényi előírást, akkor milyen alapon állapították meg vétkességünket? És milyen jól ismerték ezt az alapelvet egyes képviselőtársaink akkor, amikor a letűnt rendszer felelőseinek bíróság elé állításáról volt szó. Nagyon kilóg a lóláb. Nem kívánom elmondani a Rádiónál történteket, csak annyit: Közel sem volt olyan drámai és ijesztő az aktus, mint azt egyesek sejtetni engedik. Befejezésül még néhány gondolat. Tudomásul kell venni, hogy a választási ígéretek megvalósulását elvárják honfitársaink. Azt is elvárják, hogy a törvényes előírásokat mindenki betartsa, legyen az akár a legmagasabban álló közjogi méltóság. Egyik oldalon a demokráciára és az európaiságra hivatkozva eltűrjük, hogy a nemzetvesztő Rákosi- és Kádár-rendszer gyilkos kiszolgálói bántatlanul élvezzék a jogellenesen megszerzett luxusvilláikat és vagyonukat. (Közbeszólás: Így van.) Másrészről egyesek vizsgálat és állásfoglalás nélkül parlamenti képviselőket igyekeznek befeketíteni. Olyan képviselőket, akik nem egyéni érdekből, hanem mindannyiunkért, a jövőnkért, a jobbító szándékkal, egyes képviselőtársaink által eléggé el nem ítélhető módon tömegnek titulált és politikától távol tartandó magyarság mellé álltunk. Itt az Országgyűlés színe előtt is kijelentem: A magyar nép követeli, hogy pártatlan és tárgyilagos legyen a hírközlés, és a médiák élére hiteles, minden vonatkozásban feddhetetlen és hozzáértő személyek kerüljenek. Zárjuk le minél előbb ezt az áldatlan vitát, és azokra a kérdésekre összpontosítsuk a figyelmünket és erőinket, melyektől népünk jövője függ. Köszönöm. (Taps a kormánypártok soraiban.)