Tartalom Előző Következő

DR. KÓNYA IMRE (MDF): Elnök Úr! Tisztelt Ház! Én nagyon sajnálom, hogy Kövér László nemcsak hogy nem sajátította el azt a képességet, amelyet pedig az elmúlt évtizedekben mindannyian elsajátítottunk, hogy a sajtóban megjelenő tudósítások mögött, a sorok mögött is olvasni tudjon, és nem észlelte az MDF Országos Elnöksége, illetőleg a választmány üléséről szóló tudósítások mögött a valóságot, azt+ (Derültség a bal oldalon)+, hogy az MDF-ben+ (Közbeszólások balról.)+, az MDF szervezeteiben lezajlott viták a dolgozat vonatkozásában milyen álláspontot tükröznek. (16.20) Azt viszont még inkább sajnálom, hogy a miniszterelnök úr korábbi megnyilatkozását követően sem volt szíve arra, hogy előre elkészített dolgozatát egyszerűen eltegye, eldobja, és más szellemben igyekezzék szólani. Hogy ne tetézzem azt a kárt, amit ez a hozzászólás jelent, ezért én tartózkodom attól, hogy minden vonatkozásban vitába szálljak az általa elmondottakkal. Ezért csak annyit mondanék a Magyar Demokrata Fórum képviselőcsoportja nevében, annak elnökeként, hogy a Kövér László felszólalásában tett sommás, általánosító és mindenképpen elfogadhatatlan ítéleteket mind Csurka István képviselő úr vonatkozásában, mind pedig a Magyar Demokrata Fórum vonatkozásában visszautasítom. Köszönöm szépen. (Taps a jobb oldalon. - Felkiáltások a bal oldalon: Bravó! Bravó!)