Tartalom Előző Következő

DR. KÖVÉR LÁSZLÓ (FIDESZ): Köszönöm, Elnök Úr. Jó azonban, ha tudják: ezzel viszont egész pártjukra hárul, amit Csurka képvisel, és nemcsak az ellenzék, de minden józanul gondolkodó, a szabadságot, a demokráciát és a békét féltő magyar ember előtt világosnak kell lennie, hogy egy ilyen párt nemcsak szalonképtelen minden parlamenti demokráciában, hanem ezzel a lépésével már közvetlenül fenyegeti életük mindennapi békéjét. (Közbeszólás jobbról.) Az országban máris olyan jelenségek játszódnak le, amelyeket eddig csak dél-amerikai banánköztársaságokból származó jelentésekből ismerhettünk. Kormánypárti képviselők egy csoportja betör a Magyar Rádióba, és a műsort megszakítva felolvastatja követeléseit. Akárcsak a fasiszta vagy a kommunista hatalomátvételek előtt, ma Magyarországon olyan erők csinálnak politikát a legnagyobb kormánypártban, akik agresszív kisebbségek utcára hajtásával próbálják azt a látszatot kelteni, hogy mögöttük a társadalom. Ma, amikor a Kormány politikájával elégedetlen többség egyelőre csendben tűri sorsát, csak azok szerveznek gátlástalanul ilyen akciókat, akik szerint "mennél rosszabb, annál jobb". Csak ezek nevezhetik a konszenzusra törekvést csibészkedésnek, a kompromisszumokat gyávaságnak. Ha se konszenzus, se kompromisszum, akkor valóban csak az erő politikája marad. S mint láttuk, Csurka úr számára, aki ennek az eddig vezér nélküli szélsőjobboldalnak önként jelentkező prófétája, nagyon is természetes az átjárás az erő és az erőszak között. Tisztelt Kormánypárti Képviselőtársaim! Mielőtt védekezőreflexeik beindulnának, kérem, nyugodjanak meg: mindezt a FIDESZ nevében nem azért mondtam el, hogy rávegyem az MDF-et mint pártot a Csurka úrtól való elhatárolódásra, pláne nem Csurka úr háttérbe szorítására. Erre mi már régen nem látunk esélyt. Mi kívülről talán előbb észrevettük, mint önök belülről, hogy miként privatizálja Csurka úr - a bolsevik vagyonátmentőket megszégyenítő módszerekkel - lépésről lépésre a Magyar Demokrata Fórumot. Ma már mindent megtehet. Megalázhatja a miniszterelnököt, bukottnak nyilváníthatja a Kormányt, és meghirdetheti a tisztogatást pártjában. Ez a párt ma Csurka István foglya. Beszéljünk egyenesen. Ha Csurka Istvánnak csak negyven híve van az MDF-frakció soraiban, akkor, uraim, önök mindannyian az ő zsebében vannak. Ha holnap nem az történik, amit ő akar, ha valami olyasmit mondanak, ami nem nyeri el az ő magas tetszését, akkor oda a többség, bukik a Kormány. Ez benne van az írásában. És akarták, nem akarták, uraim, erről csak maguk tehetnek. Szemben ezzel a veszéllyel, a magyar karadzsicsok és funarok tombolásával, akinek van még felelősségérzete, egy percre át kell, hogy pillantson a pártokat elválasztó határokon - ebben valóban egyetértünk. Azok, akiknek drága az ország békéje, akik nem akarják, hogy Magyarország akár holnap egy háborús konfliktus peremén táncoljon, akik nem szeretnék, hogy életünk mindennapi kereteit, a jog és tulajdon biztonságát az utcán tomboló agresszív csoportok összetűzései veszélyeztessék, azoknak személy szerint le kell vonni a következtetéseket abból, ami történt. Gyorsan szót kell érteniük mindazokkal, akik hasonlóképpen gondolkodnak. Ma még van alternatíva. Nem az az egyetlen út, amelyet Csurka és társai kijelöltek az önök számára. Akik viszont ma hagyják magukat erre az útra terelni, holnap nem mentegetőzhetnek azzal, hogy nem volt más választásuk. Nem szeretnénk, hogy újbóli kiugrási kísérleteken kelljen törni a fejünket. Ezúttal jobb lenne fel sem szállni a szakadékba rohanó vonatra. Mától kezdve a mi megítélésünk szerint ez a tét. És ehhez képest, amit a miniszterelnök úr elmondott, sajnos nagyon kevés. Köszönöm a figyelmüket. (Hosszan tartó taps a bal oldalon.)