Tartalom Előző Következő

CSÉPE BÉLA (Keresztény Demokrata Néppárt frakcióvezetője): Elnök Úr! Tisztelt Ház! Engedjék meg, hogy a Keresztény Demokrata Néppárt új frakcióvezetőjeként először most napirend előtt, ülésszakunk kezdetén szólaljak meg. Nemrégen volt Szent István királyunk ünnepe, melyet az Országgyűlés legfőbb nemzeti ünnepünkké avatott. Úgy vélem, hogy a Szent István-i üzenetnek, melyet a szónokok, megemlékezők igyekeztek az idők messzeségéből kihallani és értelmezni, van a magyar Országgyűléshez, ehhez a négyéves parlamenti ciklushoz is mondanivalója. Úgy vélem, ez úgy sűríthető: ne feledkezzünk meg arról a történelmi távlatról, amelyben munkánkat végezzük. Nem retorika és nem túlzás az, hogy itt most egy második országalapítás folyik, hogy annyi balsorsterhes század után egy oly ritka történelmi pillanat adódott függetlenné lett országunk felemelkedéséhez, melynek eljátszása óriási bűn lenne, de melynek megvalósítása óriási és mégis megvalósítható folyamat. Ennek a pillanatnak mi, a hosszú idő óta először demokratikusan megválasztott magyar Parlament tagjai nemcsak részesei, hanem felelősei is vagyunk. Úgy vélem, ennek a gondolatnak a szellemében kell összefognunk, kormánypártoknak, ellenzéknek és függetleneknek egyaránt a nemzet sorsát alapvetően befolyásoló kérdésekben itt most, ezen az őszi ülésszakon is. Véleményem szerint a különböző nézetek tiszteletben tartása mellett nem szabad megengednünk, hogy országunk politikai stabilitását elvesztve valamiféle hideg polgárháború szélére sodródjon. Én ezt tartom nemzeti ünnepünk mindannyiunk részére kihallható, itt és most legfontosabb üzenetének. A Keresztény Demokrata Néppárt frakcióvezetőjeként ebben a szellemben kívánok munkálkodni. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps.)