Tartalom Következő
            Az Országgyűlés nyári rendkívüli
              ülésszakának 5. ülése
            1992. augusztus 31-én, hétfőn
            (Az ülés kezdete: 15 óra 5 perc
             - Elnök: Dr. Szabad György -
        Jegyzők: Dr. Horváth József és Trombitás Zoltán)
  

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Kérem képviselőtársaimat, foglalják el a helyüket. Köszöntöm képviselőtársaimat, kedves vendégeinket, a rádióra és a képernyőre figyelő minden honfitársunkat. Nyári rendkívüli ülésszakunk 5. ülésnapját megnyitom. Bejelentem, hogy az ülés vezetésében Horváth József és Trombitás Zoltán jegyzők lesznek segítségemre. A mai ülésünkről előzetesen 14 képviselőtársunk jelentette be távolmaradását. Amennyiben valamelyikük mégis meg tudott jelenni, kérem szíves jelzését gépe bekapcsolása végett. - Senki sem jelentkezett. Bejelentem, hogy az igazolt képviselők száma jelenleg 383. A határozatképességhez így 192 képviselő jelenléte szükséges. Most jelenlét- ellenőrzést tartunk. Kérem, nyomják meg az "igen" gombot. (Megtörténik.) A tábla 313 képviselő jelenlétéről tud. Kelemen András államtitkár képviselőtársunk jelentkezik. (Dr. Kelemen András államtitkár: Nem működik a gépem!) Igen, kérni fogom, hogy Kelemen Andrást a jelen lévő képviselőkhöz hozzászámítani szíveskedjék. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Tisztelt Országgyűlés! Szomorú kötelességemre figyelmeztet a padsorokban elhelyezett két virágcsokor. Emlékeztetem önöket arra a szomorú tényre, hogy a nyári szünet idején Borz Miklós és Faddi József képviselőtársaink elhunytak. Mindkét képviselőtársunk nehéz utat járva meg, sok megpróbáltatás után lett a magyar Országgyűlés tagja. A törvényhozásban tevékeny szerepet vállaltak az Országgyűlésre háruló nehéz feladatok teljesítésében. Borz Miklós képviselőtársunk temetésén számos képviselőtársammal együtt részt tudtam venni. Hivatalos utam miatt Faddi József temetésén nem; ott az Országgyűlést, más képviselőtársainkkal együtt, Vörös Vince alelnök úr képviselte. Elhunyt képviselőtársaink emlékét tisztelettel, megbecsüléssel és kegyelettel őrizzük meg. Kérem, hogy emléküknek egyperces felállással adózzunk. (Megtörténik.) Tisztelt Országgyűlés! Mint képviselőtársaim tudják, a Komárom-Esztergom megyei 3-as számú egyéni választókerületben megüresedett helyre az időközi választásokon Keleti Györgyöt, a Magyar Szocialista Párt jelöltjét választották meg. A választási és a mandátumvizsgáló bizottság a plenáris ülést megelőzően tanácskozott. Megvizsgálta a megbízólevelet és a kapcsolódó iratokat. Erről jelentést kíván előterjeszteni az Országgyűlésnek. Megadom a szót Nyers Rezső képviselőtársunknak, a választási és mandátumvizsgáló bizottság elnökének.