Tartalom Elõzõ Következõ

DR. ORBÁN VIKTOR (FIDESZ): Elnök Úr! Tisztelt Ház! Hölgyeim és Uraim! Egyetértve az elõttem szólóval, nem tartom szerencsésnek, hogy a rendelkezésre álló jogi lehetõségek kihasználása helyett napirend elõtti hozzászólások szócsatájának formájában értekezünk errõl az ügyrõl+ (Közbeszólás a jobb oldalról: Akár csak tegnap reggel!)+, de hogyha a kormánypárti képviselõk úgy gondolták, ennek itt a helye és az ideje, és nyilatkozatot tettek közzé, akkor illendõ és helyes, ha az ellenzéki pártok is reagálnak erre. Ezért szükséges, hogy leszögezzem a FIDESZ parlamenti frakciójának álláspontját, miszerint megítélésünk szerint a köztársasági elnök eljárása alkotmányos jogállásából következik, az alkotmánybírósági döntésen alapul - joga volt ehhez a lépéshez. (Dr. Debreczeni József: Bravó! - Taps a bal oldalon.) Ami pedig a konkrét ügyet illeti, mi úgy gondoljuk - ahogy már tegnap is egy mondat erejéig ezt érintettük -, hogy a Rádió és a Televízió elnöke ellen Magyarországon hecckampány folyik - ebben nem elhanyagolható szerepet játszanak a kormánypárti képviselõk. (Közbeszólások a bal oldalról: Így van!) Úgy ítéljük meg, a közvélemény számára is egyre világosabb az, hogy a közgondolkodás befolyásolása szempontjából kulcsfontosságú Rádió és Televízió intézményét a Kormány saját politikai befolyása alá kívánja vonni. A konfliktus, ami a kormányzó többség és a TV, Rádió elnöke között fennáll, abból fakad, hogy a Televízió és a Rádió elnöke az intézmény függetlenségét és autonómiáját védelmezi. (Derültség, helyenként taps. - Zaj. - Az elnök csenget.) Szükségesnek tartom megjegyezni - szintén csak egy mondat erejéig -, hogy meglepõ, szelektív jogtörténeti gondolkodásról tesz tanúbizonyságot nap mint nap a kormánykoalíció, amikor egyes jogszabályokat az "átkos múlt" örökségének tekint, más jogszabályokat pedig, amelyek számára kedvezõ hatalmi pozíciókat biztosítanak - egyébként azonos módon a korábbi, állampárti idõkkel -, fenntart magának, és él az általuk kínált lehetõséggel. (Taps a bal oldalon. - Közbeszólások: Úgy van! - Közbeszólás a jobb oldalról: Konkrétumokat!) Ugyanakkor, megítélésem szerint, valójában a parlamenti többség köszönettel tartozik a köztársasági elnöknek. (Közbeszólások a jobb oldalról.) Ez idáig a Magyar Köztársaság elnöke két alkalommal mentette meg a Parlamentet attól, hogy abba a szégyenteljes helyzetbe kerüljön, hogy alkotmányellenes törvények lépjenek hatályba. (Taps a bal oldalon.) Ilyen volt a kárpótlási törvény és az elévülési törvény vitája is. A parlamenti többség, az MDF-kormányt támogató parlamenti többség akkor hasonlóképpen reagált a köztársasági elnök úr eljárására: ugyanúgy ellenzéki politika folytatásával vádolta, mint most, és ugyanúgy támadta a Parlament plenáris ülésein, mint ahogy most tette. Utólag ugyanakkor mindig kiderült, hogy a köztársasági elnök alkotmányvédõ magatartása helyénvaló volt. Megítélésem szerint itt az ideje, hogy a kormánytöbbség hozzászokjon: bár a Parlamentben többsége van, az alkotmányos rendbõl következõen politikai akaratának komoly korlátai vannak, hatalma nem korlátlan, más intézmények ezt korlátozzák - ilyen például a köztársasági elnök, hogy csak egy példát említsek. Végezetül pedig szükségesnek látom megjegyezni: megítélésünk szerint helyes lenne, ha Magyarország miniszterelnöke, az MDF-kormány miniszterelnöke független intézmények vezetõinek alkalmassága helyett saját miniszterei alkalmasságát firtatná+ (Derültség, nagy taps.) Úgy találjuk, hogy ott sokkal több szóra érdemes dolgot és kutakodnivalót találna - ha bennünket megkérdez. Köszönöm megtisztelõ figyelmüket. (Taps a bal oldalon.)

Homepage