TartalomElõzõKövetkezõ

ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: Elnök Úr! Tisztelt Ház! A koalíciós pártok frakciói is jelezték, hogy Horn Gyula képviselõ úr indítványt tett a Magyar Köztársaságnak az Észak-atlanti Szövetségbe történõ tagfelvételére vonatkozó elõterjesztés benyújtásáról, amely szerint az Országgyûlés felkéri a Kormányt, tegyen elõterjesztést a Magyar Köztársaságnak az Észak-atlanti Szövetségbe, a NATO-ba történõ belépésre vonatkozó tagfelvételi kérelme tárgyában. Tisztelt Ház! Azon politikai és erkölcsi alapon, amelyet az Atlanti Szövetséggel való kapcsolattartás és a jó együttmûködés érdekében eddig kifejtett kormányzati és személyes tevékenység jelent, szeretném a következõket leszögezni. Moszkvában, 1990 júniusában éppen a tisztelt Ház határozata alapján, a Varsói Szerzõdés utolsó politikai ülésén beszédben hangsúlyoztam a NATO jelentõségét az európai biztonság fenntartásában, majd a Varsói Szerzõdés feloszlatásakor Janajev - akkor még szovjet alelnök - megjegyzéseire nyilvánosság elõtt válaszoltam arra, hogy a NATO nem cserélendõ össze a feloszlatott varsói paktummal. És az elsõ miniszterelnök voltam, aki az ún. szocialista tábor volt tagjai közül elment Brüszszelbe, a NATO- központba. Ezen az alapon nem javasolom, hogy az Országgyûlés napirendre tûzze ezt a kérdést. Egyetértek azzal, hogy a legszorosabb kapcsolatot kell fenntartani a NATO- val. Amikor arra megérik a politikai, a külpolitikai és a biztonságpolitikai helyzet, biztosak lehetnek benne, hogy a Ház elé fogunk állni az akkor legjobbnak tartott javaslattal. Semmi akadályát nem látom annak, hogy a külügyi bizottság elvileg ezt a kérdést megtárgyalja, javaslatot tegyen, de hogy az Országgyûlés határozatot hozzon, amelyben a Kormányt erre felkéri, ezt egyrészt fölöslegesnek tartom, mert a kormányzat a transzatlanti gondolat jegyében folytatja a külpolitikáját. Ez annyira köztudott a NATO-tagországok között, hogy ennek megerõsítésére külön nincs szükség. A varsói, a prágai kormánnyal a visegrádi hármas alapján egy ilyen kérdésben feltétlenül ildomos együttesen lépni, ha erre sor kerül. A NATO miniszteri bizottságában egyébként alkalmam volt kifejteni a NATO biztonsági ernyõjével kapcsolatos elképzelésünket és mindazt, ami jelzi a mi szoros kapcsolódási szándékunkat, azonban mégsem tartanám indokoltnak és szükségesnek, hogy ezt napirendre tûzzük, és utána a Kormányt erre mintegy kötelezze az Országgyûlés. Tartalmilag az atlanti gondolat hívei vagyunk, fontosnak tartjuk, hogy a transzatlanti gondolatot ugyanúgy népszerûsítsék, mint az európai egység, az európai integráció gondolatát. Ezt fontosnak tartjuk a Szovjetunió mai utódállamai mellett is, fontosnak tartjuk az egész térség szempontjából, de nem tartjuk célszerûnek, és nem tartjuk most elõrevivõ lépésnek azt, hogy erre egy országgyûlési határozat szülessék. Abban a pillanatban, ha ez tartalmában, formájában indokolt, akkor a Ház elé fogunk állni; meg lehetnek gyõzõdve, hogy az eddigieknek megfelelõen is tudatosan és következetesen folytatjuk ezt a politikát. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Nagy taps.)

Homepage