TartalomElõzõKövetkezõ

DR. ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: Köztársasági Elnök Úr! Házelnök Úr! Tisztelt Országgyûlés! Én komolyan gondoltam, hogy minden ceremónia és minden ünneplés mellõzését kérem. Megköszönöm elnök úrnak a meleg szavakat, megköszönöm mindazoknak, akik jókívánságokat küldtek, és kifejezésre juttatták, és levélben fordultak hozzám köszöntõ szavaikkal, éppen ezért mindenkinek ezúton megköszönöm a jókívánságokat, kötelességemet teljesítem, és sokkal kellemesebb és sokkal jobb dolog - még ha nehézségekkel is jár - kétéves születésnapot ünnepelni, mint hatvanéveset. Ezért a tisztelt Házra visszaháramlítom a jókívánságokat, inkább azt ünnepeljük, hogy 1990. április 8-án, a választások második fordulójának befejezésével megválasztásra került ez a magyar Országgyûlés, és ennek a magyar Országgyûlés megválasztásának a kétéves évfordulójához kívánok mindenkinek sok sikert, és kívánom azt, hogy az április 8-án megválasztott képviselõkbõl álló magyar Országgyûlés teljesíteni tudja azt a történelmi feladatot, amit az átmenet, az átalakulás e változó Európában, s a változó világban reánk mér, és azzal a felelõsséggel tudja ellátni feladatát, amit megkövetel tõlünk a magyar gazdaság helyzete, a magyar társadalom, a magyar belpolitika, a magyar külpolitika és biztonságpolitika ebben az átalakuló és változó világban. Köszönöm a megemlékezést, és köszöntöm a magyar Országgyûlést e kétéves évfordulón. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Nagy taps. - Az MSZP, a KDNP és az SZDSZ frakcióvezetõi gratulálnak dr. Antall Józsefnek.)

Homepage