Tartalom Elõzõ Következõ

DR. ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: Elnök Úr! Tisztelt Ház! Elnézést kérek, hogy külön szót kértem, de 11-kor az üzbég miniszterelnökkel kell találkoznom. Legyen szabad azt kérnem, hogy az eredeti megfogalmazás szerint foglaljon állást a tisztelt Ház. Az "állomásoztatás" szó az Alkotmányunkból való. A Kormány megvitatta ugyanezt a kérdést, elõször mi is végigmentünk azokon a lehetõségeken, amelyeken - több képviselõtársam felszólalása alapján - a Ház is; meggyõzõdhetett róla: itt nemcsak arról van szó, hogy egyszerûen átvonul egy alakulat, hanem valóban arról van szó, hogy egy békefenntartó erõ - amelyik pillanatban harchelyzet alakul ki esetleg abban a válságövezetben - lehet, hogy Magyarország felé jön; ellátó bázis vagy bármi más kérdése felmerülhet. Bízzanak a Kormányban: a Kormány nem fog olyan lehetõséget teremteni, hogy bármi más célra lenne felhasználható a békefenntartó erõk átvonulása, azok támogatása. Az "állomásoztatás" azonban egyszerûen nem kevesebbet és nem többet jelent ebben az esetben, mint hogy az átvonuló alakulatok - aszerint, hogy szükséges esetleg hosszabb idõt eltölteni vagy a válságövezetben pontosan a magyar határ közelében vannak - adott esetben ide húzódnak vissza, mint ahogy a magyar békeellenõrzõ katonák is Irak és Irán között, történetesen a harci körülmények kialakulásakor visszavonásra kerültek. Tehát itt egész más szituációról van szó, nem egy harcszerû, nem megszállási vagy nem egyéb célzatú dologról. Én úgy gondolom, hogy helyes lenne, ha az Országgyûlés ebben a kérdésben a hat pártnak valóban meglévõ konszenzusa alapján és valóban aszerint, hogy egyértelmûvé tegyük, miben vagyunk érdekeltek a jugoszláv köztársaságok, az általunk már elismert Horvátország, Szlovénia mellett a béke megteremtésében, és ne legyünk ebben a kérdésben olyan kérdésekben aggályosak, amire tényleges ok nincs. Biztosíthatom önöket, ha bármi probléma merül fel vagy bármilyen nehézség, abban a pillanatban a Kormány az Országgyûlés elé fogja ezt tárni. Ezért kérem, hogy azt a megfogalmazást, amit a Kormánynak a felhatalmazása jelent, így értelmezzék, hogy a magyar közjognak, a Magyar Alkotmánynak és a józan észnek megfelelõen fogjuk ezt a kérdést intézni. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps.)

Homepage